TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
76. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
76. Türkiye Jeoloji Kurultayı, “Afet Dirençli Kentler” ana teması ile 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında MTA Kültür Sitesi’nde gerçekleştirildi.

76. Türkiye Jeoloji Kurultayı, “Afet Dirençli Kentler” ana teması ile 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında MTA Kültür Sitesi’nde gerçekleştirildi.

Alanında uzman akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve jeogenç temsilcilerinin katıldığı ve Prof. Dr. Tolga Çan’ın Başkanlığını yaptığı 76. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Kültür Sitesi’nde 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 76. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Kurultay Başkanı Prof. Dr. Tolga Çan’ın açılış konuşması ile başladı. Kurultayın önemine değinerek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Çan, “41 oturumda 422 sözlü bildiri ve 42 posterin sunulacağı kurultayımıza hoş geldiniz. Bu kurultayımızda, “Afete Dirençli” kentlerimizi akıl ve bilimin öncülüğünde nasıl kurabileceğimiz, dönüştürebileceğimizi tartışacağız” dedi. Çan’ın ardından konuşan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan ise, “Bu yıl kurultayımızın ana teması “Afet Dirençli kentler” oldu. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından geleceğimize, kentlerimize güvenle bakabilmek için Kurultayımızın ve benzer etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Kurultayımızın “Afet Dirençli Kentler” oluşturulmasına katkı koymasını umuyoruz dedi. MTA Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür Yardımcısı Haşim Ağrılı, MTA Genel Müdürlüğün  özellikle depremlere kaynaklık yapan diri fayların araştırılması, temel jeoloji çalışmaları, paleosismoloji araştımaları ile diğer afet tehlikelerine ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdi. AFAD Başkanlığı Deprem ve Risk azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar; “AFAD Başkanlığı olarak özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra başkanlığın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, afet risk azaltılması kapsamında yapılan çalışmalara” vurgu yaptı.

TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, ülkenin enerji ihtiyacı özellikle petrol ve gaz kaynaklarına olan ihtiyacı hakkında bilgi vererek, ülkenin enerji arz açığının giderilerek , dışa bağımlılığın engellenebilmesi noktasın TPAO Genel Müdürlüğü olarak yurt içinde ve yurt dışında yaptıkları, arama, araştırma ve üretim bilgileri hakkında bilgi vererek “TPAO’nun bu yıl sonuna kadar ülke içinde 100.000 varil, yurt dışı üretimlerle birlikte ise 250.000 varil petrol üretimi için çalışmalarını sürdürdüğü belirterek,  “gaz arama” konusunda da özellikle Karadeniz’de  yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek “ günlük üretimin Karadeniz bölgesinde 4 milyon metreküpe çıkarıldığı” belirtti. Bu çalışmalarda jeoloji mühendislerin önemli roller aldığına  vurgu yapan Türkoğlu, çalışmalarda  işbirliğinin önemini vurguladı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise “ Afet Dirençli Kentlerin öneminin 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra daha iyi anlaşıldığını ifade ederek, TÜBİTAK Başkanlığı olarak 6 Şubat depremlerinden  hem sonra bölge için bilimsel araştırma projesi duyurusuna çıktıklarını, disiplinler arası projelerin gerçekleştirilmesi konusunda akademisyenler ile üniversitelerinin teşvik edildiği belitti. Yine Türkiye paleosismoloji çalışmalarının desteklenmesi konusunda TÜBİTAK, AFAD Başkanlığı MTA Genel Müdürlüğü, 14 üniversite, Harita Genel Müdürlüğü ile Belediyeler Birliği ile ortak çalışma başlatılarak kısa süre içerisinde ülkedeki diri faylar konusunda araştırmaların tamamlanarak, fayların deprem üretme potansiyeli ve taşıdığı risklerin ortaya çıkarılacağına inandığı belitti. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından düzen ve 76 yıldır devam eden kurultayın önemli bir yerbilimleri toplantısı olduğuna vurgu yapan Mandal Odamıza teşekkür etti.

ALTIN ÇEKİÇ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Konuşmaların ardından, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından her yıl jeoloji biliminin gelişmesine, mesleğin bilimsel ve pratik etkinliğine katkı veren ve odaya başvuran kişiler arasından seçilen bilim insanı ve araştırmacılarına TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Altın Çekiç Jeoloji Bilim ve Jeoloji Araştırma/Makale Ödülü verildi.

Bu kapsamda; TMMOB Jeoloji Bilim Ödülüne aday gösterilmediğinden, Altın Çekiç Bilim Ödülü verilmemiştir. Araştırma/makale ödülü dalında Odamıza başvuranlar arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda,

1. Genel Jeoloji Anabilim Dalı`nda;

“Arslan-Kaya, T.N., Sarı, E., Çağatay, M.N., Kurt, M.A., Kösesakal, T., Kılıç, Ö., and Acar,D., 2023. The effects of the 1999 Gölcük earthquake (Mw 7.4) on trace element contamination of core sediments from İzmit Gulf, Turkey. Natural Hazards, 116, 1189-1208. https://doi.org/10.1007/s11069-022-05717-w” başlıklı makale,

2. Maden Yatakları-Jeokimya Anabilim Dalı`nda

Oğuz-Saka, S., Aydın, F., Karslı, O., Dokuz,A., Aiglsperger, T., Miggins, D.P., Şen, C., Kandemir, R., Sarı, B., and Koppers, A.A.P., 2023. Two-stage bimodal volcanism in a Late Cretaceous arc/back-arc setting, NE Turkey:Constraints from volcano-stratigraphy, zircon U–Pb and 40Ar/39Ar geochronology and whole-rock elemental and Sr-Nd-Pb isotope geochemistry. Lithos, 440-441, 107018,https://doi.org/10.1016/j.lithos.2023.107018” başlıklı makale,

3. Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı’nda,

“Avcı, E., Tuğrul, A., and Yörükoğlu, A., 2022. Determination of the expansion potential and processes of the sandstone (greywacke)-shale wastes. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 81, 288, https://doi.org/10.1007/s10064-022- 02787-9” makale,

ile ödüle değer görülmüşlerdir. Kurultay açılışında ödül alan makalelerin ilk yazarlarına plaket takdim edilmiştir.

Hizmet Ödülü Dalı’nda

Efe ALPAY, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında Hatay-Samandağ’da arama-kurtarma çalışması esnasında alınan bir ses kaydı frekans verisini, sosyal sorumluluk kapsamında sanatsal tasarıma dönüştürerek (NFT), yardım kampanyasına destek veren Efe ALPAY’ın “Yaşama Çağrı (Call For Life (https://youtu.be/I-hfMVl6sV4))” adlı eserine verilmiştir. Eser “yenilikçi düşünce ve teknolojik kabiliyetlerden yararlanılarak anıların somutlaştırılması ve kolektif hafızanın yaratılması suretiyle insanlığa yaptığı çağrıyla ülke gençliğine örnek olması” nedeniyle” TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Hizmet Ödülüne layık görülmüştür. Efe Alpay’a Hizmet ödülü oda yönetim kurulu başkanı Hüseyin alan tarafından hizmet ödülü verilmiştir.

Kurultayın açılış sunumlarının ardından poster ve fotoğraf sergi alanlarının açılışı yapıldı.

STAJ RAPORU ÖDÜLLERİ

Odamız tarafından her yıl düzenli olarak jeoloji mühendisliği bölümlerinde okuyan ve staj yapan öğrenciler arasında yapılan Staj Raporu Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’dan Merve Ceren Gökhanoğlu birincilik’, 9 Eylül Universitesi’nden Melisa Şahin ikincilik, Hacettepe Üniversitesi’nden Burak Can Doğan ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Ahmet Yasin Avşar üçüncülük ödüllerini almaya hak kazandılar. Ödüller Bilimsel Teknik Kurul Başkanı Prof. Dr. Osman Parlak  tarafından  plaket takdim edilmiştir.

POSTER ÖDÜLLERİ

76. Türkiye Jeoloji Kurultayı`ında toplam 43 poster sunumu arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda;

Birincilik Ödülü (38 Nolu Poster)

Arkeojeofizikte Yer Radarı Uygulamaları:Attouda Antik Kenti (Hisarköy, Sarayköy/Denizli) Örneği

Elif Meriç İlkimen, Cihan Çolak

İkincilik Ödülü (1 Nolu Poster)

Kahramankazan (Ankara) Yerleşim Alanının Gelişimi ve Jeolojik Sınırlandırılmalar

Betül Güneş, M. Tahir NalbantçılaR, Feride Cesur, Kardelen Şeyda Okburan

Üçüncülük Ödülü (18 Nolu Poster)

Son 480.000 Yılın Düzenlenmesi: Batı Anadolu`da Bulunan Acıgöl`ün 128 m Uzunluğundaki Karot Bölümünün Yaş-Derinlik Modeli

Hüseyin Çaldirak, Zeki Bora Ön, Sena Akçer Ön

SPONSORLARA VE KATKI VERENLERE PLAKET VERİLDİ

76’ıncı Türkiye Jeoloji Kurultayı’nın açılış seremonisi, organizasyona destek veren sponsorlara ve Kurultaya katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara plaket takdimi  ve Odamız Deprem Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Okan Tüysüz tarafından “ Afet Direncinin Geliştirilmesinde Yerbilimlerinin Rolü Konulu Konferans” la sona erdi.

 Açılışların ardından Kurultay Aral İ. Okay Bölgesel Jeoloji Özel Oturumu ile devam etti.

75. YIL ÖZEL ŞÜKRAN OTURUMU YAPILDI

Prof. Dr. Ali Yılmaz onuruna düzenlenen 75. Yıl Özel Şükran Oturumu, Haluk Akgün, Hüseyin Yılmaz’ın Oturum Başkanlıklarında bir araya geldi. Ali Koçyiğit, Gültekin Topuz’un Oturum Başkanlığında II. oturumun yapılmasının ardından, Prof. Dr. ali Yılmaz, bu yıl adına düzenlenen şükran oturumu nedeniyle Odamıza teşekkür etti. Oturum  Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan, Yılmaz’a  günün anlam ve önemini belirten bir plaket sundu ve Ali Yılmaz Hocamızın mesleğe ve odayı yaptığı katılardan dolayı teşekkür konuşması yaptı.

PANELLER

Kurultayın üçüncü günü “Kriz Yönetiminden Risk Yönetimine: Afetlere Karşı Dirençlilik” başlıklı panel JMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panele konuşmacı olarak,  JMO- Deprem Danışma Kurulu Başkanı Okan Tüysüz, AFAD- Deprem Araştırma Dairesi Başkanı Aykut Akgün, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, ODTÜ- İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Erdem Canbay ve Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akif Burak Atlar katıldı.

Kurultayın dördüncü günü ise “Sanayileşmede Madenciliğin Rolü başlıklı panel gerçekleştirildi. İsmet Cengiz’in moderatörlüğünü yaptığıı panele Ali İhsan Arol (ODTÜ Emekli Öğretim Üyesi), Erdin Bozkurt (ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı), Onur Karakaya (Yıldırım Şirketler Grubu-Operasyonlardan Sorumlu Başkan) ve Bahtiyar Ünver (HÜ Maden Mühendisliği Bölümü) konuşmacı olarak katıldı.

GELENEKSEL JEOLOJİ GECESİ YAPILDI

Her yıl Kurultayın üçüncü günü düzenlenen Geleneksel Jeoloji Gecesi hareketli günün yorgunluğunu atmak isteyen meslektaşlarımızın katılımıyla gerçekleşti. Dostlukların pekiştirildiği, bir araya gelinerek hasretlerin giderildiği “Geleneksel Jeoloji Gecesi Yemeği büyük ilgi gördü. 200’ü aşkın meslektaşımız katıldığı gecede Oda Yönetim Kurulu tarafından Kurultay Düzenleme Kurulu Başkan ve üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.

THM KOROMUZ KONSER VERDİ

Meslektaşlarımız yoğun geçen oturumların yorgunluğunu 18 Nisan’da Türk Halk Müziği Koromuzun verdiği konserle attı. Türk Halk Müziği koromuzun Hasan Özçırpan şefliğinde verdiği konser büyük beğeni topladı.

76. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 20 Nisan 2024 tarihinde Jeolojik Miras ve Kültürel Jeoloji Teknik Gezisi: Çamlıdere- Güdül” ile son buldu.

 

Okunma Sayısı: 3190
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası