TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TPAO GENEL MÜDÜRÜ AHMET TÜRKOĞLU’NU ZİYARET ETTİK
Odamız Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile BTK Petrol ve Gaz Jeolojisi Üyesi Ali Demirel ile TPAO İş Yeri Temsilcimiz İsmail Bahtiyar’dan oluşan Oda heyetimiz TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Odamız Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile BTK Petrol ve Gaz Jeolojisi Üyesi Ali Demirel ile TPAO İş Yeri Temsilcimiz İsmail Bahtiyar’dan oluşan Oda heyetimiz TPAO Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Görevine geçtiğimiz günlerde atanan Genel Müdür Ahmet Türkoğlu’na başarılar dileyen heyetimiz, ardından TPAO Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğün çalışmalarına ilişkin düşüncelerini aktardılar. Söz konusu görüşmede Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan, kurulduğu günden bu yana ülkemizin petrol ve gaz arama, araştırma, üretim süreçlerin başat aktörü olan milli petrol şirketimiz TPAO’nun ülkenin göz bebeği kurumlarından biri olduğunu belirterek, bu kurumun kurumsal yapısının geliştirilerek ülkeye daha uzun yıllar hizmet etmesi gerektiğini belirtti. Yine TPAO Genel Müdürlüğünde 300 yakın jeoloji mühendisinin arama, araştırma, geliştirme ve üretim süreçlerinde yer aldığı belirten Alan;  TPAO ‘nun ilk kuruluşunda olduğu gibi, arama, üretim, rafinaj ve dağıtım süreçlerini kendi kapsamı içinde barındıracak şekilde yeniden yapılanması (gerekiyorsa bir holding şeklinde), karar alma süreçlerinin çağın gereklerine göre yenilenmesi ile ülke enerji kaynaklarının toplumun hizmetine sunularak ülke enerji arz güvenliği ile enerji ithalatının azaltılması konusunda daha yoğun çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Alan; önümüzdeki yüzyılda ülkelerin uzayda var olma yarışının yanında, kıtakabuğu araştırmalarına da odaklandığı ve bu iki alanda yarışın önümüzdeki yıllarda büyüyerek devam edeceğini ifade ederek, ülke adına yerbilimleri alanında çalışma yürüten TPAO ve MTA Genel Müdürlüğün işbirliği yaparak kıta kabuğu araştırmalarına önem vermesi, Avrupa Derin Deniz Araştırma Programına dahil olması ile sondaj ve teknolojisinin geliştirilmesi konusunda çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti. Görüşmenin son bölümünde ise Odamız tarafından her yıl gerçekleştirilen Türkiye Jeoloji Kurultayları hakkında bilgiler paylaşarak, bu yıl gerçekleştirilecek 76. Türkiye Jeoloji Kurultayına davetimizi illeti. Yine özellikle kurumda çalışan meslektaşlarımızın özlük hakları, mesai ücretleri, giyecek yardımı vb konularda ki beklentilerini de sayın Türkoğlu’na aktardı.

TPAO Genel Müdürü sayın Türkoğlu görüşmede, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti. TPAO Genel Müdürlüğü olarak ülkenin petrol ve gaz konusundaki ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ülkenin hemen hemen her bölgesinde yaptıkları arama, araştırma, geliştirme çalışmaları ile devam ettiklerini, Sakarya Gaz sahasında sondaj çalışmalarının devam ettiğini, karasal alanda ise Gabar bölgesi başta olmak üzere, Batman, Diyarbakır, Adıyaman, Trakya bölgesinde sondaj kazı çalışmalarının devam ettiğini, belirlenen hedeflere ulaşılması konusunda yoğun bir çalışmanın sürdürüldüğünü ifade etti. Yine yurtdışında da mevcut alanların yanında bazı çalışmalar yapılması konusunda çabaların olduğu belirtti. Personelin özlük hakları konusunda ise bazı yasal problemlerin bulunduğunu, bu konunun çözümü noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, bu çalışmaların olumlu olarak sonuçlanmasını umduklarını ifade etti.

Görüşme daha fazla işbirliği yapılması ve iyi niyet temennileri ile son buldu.

Okunma Sayısı: 1051
Fotoğraf Galerisi
En Çok Okunanlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası