TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ’NİN 47/2. SAYISI YAYIMLANDI
Jeoloji Mühendisliği Dergisi’nin 47/2. Sayısı yayımlandı. Dergimizi https://jmd.jmo.org.tr/ adresinden okuyabilirsiniz.

Jeoloji Mühendisliği Dergisi’nin 47/2. Sayısı yayımlandı. Dergimizi https://jmd.jmo.org.tr/ adresinden okuyabilirsiniz.

Bu sayımızda,
Mehmet Ali AKGÜL, Recep YURTAL tarafından hazırlanan "Seyhan Baraj Gölünde Askıda Sedimentin Alansal Dağılımının ve Zamansal Değişiminin Uzaktan Algılama ile
Belirlenmesi/Determination of Spatial Distribution and Temporal Variation of Suspended Sediment in Seyhan Dam Lake by Remote Sensing,"

Fatma ECE KARAKUŞ, Mehmet Ali KURT, Ümit YILDIRIM, Cüneyt GÜLER, Onur GÜVEN tarafından hazırlanan, "Erdemli (Mersin) Kıyı Akiferi Su Kalitesinin Değerlendirilmesi/An Assessment of The Water Quality of Erdemli̇ (Mersi̇n) Coastal Aquifer,"

Mohammed Zainel QADER, Hasan ÇETİN, Emre PINARCI tarafından hazırlanan "Improvement of Clay Soil Using a Plaster Mortar Additive/Killi Bir Zeminin Sıva Harcı Katkısı Kullanılarak İyileştirilmesi,"

Gökhan ŞAHİN, Mustafa Kerem KOÇKAR tarafından hazırlanan "Ankara Kilinde Örselenme Etkisinin ve Derinliğe Bağlı Zemin Özelliklerinin Jeoteknik Arazi ve Laboratuvar Deneylerine Bağlı Olarak İncelenmesi/ An Investigation of the Disturbance Effect and Depth-Dependent Soil Behavior of Ankara Clay Based on Geotechnical Field and Laboratory Tests,"

Bülent ÖZMEN tarafından hazırlanan "Acil Durum ve Afet Yönetimi Planlarının Tarihsel Gelişimi/The Historical Development of Emergency and Disaster Management Plans" başlıklı makaleler yer alıyor.

Dergimizi okumak için lütfen tıklayınız.

Okunma Sayısı: 3140
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası