TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
GEZİYE ÖZGÜRLÜK, ANAYASAYA SAYGI!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 12 Ocak 2024 tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla gelişen antidemokratik sürece karşı tüm yurttaşlarımızı sesimizi yükseltmeye çağırdı.

Bilindiği gibi, aralarında Şehir Plancıları Odamızın Onur Kurulu üyesi Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odamızın Hukuk Müşaviri Can Atalay’ın da bulunduğu arkadaşlarımız daha önce iki kez beraat ettikleri suçlamalar nedeniyle 25 Nisan 2022 tarihinde bu yana cezaevinde tutulmaktadır.

Bir kez daha altını çizmek isteriz ki arkadaşlarımızın tutuklanmasına gerekçe gösterilen suçlamalar, mesleki sorumlulukları ve Oda görevleri gereği yaptıkları eylem ve etkinliklerdir.

Kent planlarına ve idari yargı kararlarına aykırı yapılaşma kararlarına karşı çıkmak, konuyu yargıya taşımak, kent zararı oluşturan uygulamalara karşı kamuoyu yaratmak, kentsel mekanları korumak, kamusal faydayı savunmak hiçbir toplumda ve hukuk sisteminde suç değil, tam tersine, bir yurttaş sorumluluğu ve bilincidir. 

Arkadaşlarımızın hukuki değil siyasi nedenlerle cezaevinde tutulduklarının en somut örneği Anayasa mahkemesinin iki kez hak ihlali kararı vermesine rağmen ilk derece mahkemesi ve Yargıtay tarafından Anayasa Mahkemesi Kararlarının gereğinin yerine getirilmemesidir.

Bu tutum Hukukun üstünlüğü’ ilkesinin fiilen kalkmış olduğunun ve ülkemizin hukukun asgari normlarının dahi çiğnendiği  bir keyfiyet rejimi altında yönetildiğinin en açık göstergesidir.

Anayasalar bir toplumun birarada yaşam koşullarını düzenleyen asgari toplumsal sözleşmelerdir.

Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu kararın uygulatılmaması, demokrasi ve hukuk devletinin geleceği açısından büyük bir tehdit ve tehlike oluşturmaktadır.

Bu antidemokratik sürece karşı tüm yurttaşlarımızı sesimizi yükseltmeye bu çerçevede yürütülen etkinliklere destek vermeye, Anayasaya ve demokrasiye sahip çıkmaya,  ilgili tüm kurumları kararın gereklerini yerine getirmeye davet ediyoruz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 3126
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası