TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TMMOB 14. ENERJİ SEMPOZYUMU 7-9 ARALIK 2023`TE DÜZENLENECEKTİR
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından düzenlenen ve “Cumhuriyet’in 100. Yılında Enerji” ana temasıyla bir araya gelecek olan TMMOB 14. Enerji Sempozyumu, 7-8-9 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından düzenlenen ve “Cumhuriyet’in 100. Yılında Enerji” ana temasıyla bir araya gelecek olan TMMOB 14. Enerji Sempozyumu, 7-8-9 Aralık 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir. 

Sempozyumun amacı, enerjinin akılcı ve bilimsel yöntemlerle planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi hedefi doğrultusunda, enerjide faaliyet alanlarını oluşturan üretim, iletim ve dağıtım ayaklarının bir bütün olarak ele alınması gerekliliği, enerji kaynaklarının ülkemizin gerçek ihtiyaçlarından yola çıkarak verimli şekilde kullanılması, halka ucuz, kesintisiz ve kaliteli enerji sunumunun sağlanması olarak belirlenmiştir. 

Enerji alanının her yönüyle irdelendiği, sorunlara ulusal ve kamusal çıkarlar penceresinden bakılarak çözümler üretildiği, politika ve önerilerin tartışılmasını hedefleyen sempozyumda, konuşmacılar 9 farklı ana konu çerçevesinde görüşlerini sunma ortamı bulacaklardır. Sempozyum, düşüncelerini, bilgilerini paylaşmak ve tartışmak için herkesin konuşmacı olarak katkı sağlayabileceği forum ile tamamlanacaktır.

Sempozyumda;

  • Cumhuriyet Döneminde Enerji Politikaları,
  • Enerjide Mevcut Durum Analizi,
  • Enerji Alanında Doğa Kaynaklı Afetler,
  • Enerji-İklim Değişikliği Etkileşimi,
  • Enerjiye Erişim,
  • Nükleer Güç Santralleri,
  • Yeni Enerji Teknolojileri,
  • Enerji Alanında Yurttaştan Yana Dönüşüm,
  • Enerji Sektörünün Amacı Toplumsal Yarar Olmalıdır, (TMMOB Bildirisi)
  • Forum

ana başlıklar olarak belirlenmiştir.

 Sempozyum Programı için lütfen tıklayınız

Okunma Sayısı: 713
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası