TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
BASINA VE KAMUOYUNA
BERGAMA’DA YASADIŞI SİYANÜRLÜ ALTIN İŞLETEN NORMANDY YİNE KAYBETTİ..

Kamuoyunun altın madenciliği konusunda çok yakından tanıdığı, eski adıyla Eurogold, yeni adıyla Newmont (NORMANDY) madencilik şirketinin izinsiz olarak işletmeye devam ettiği Bergama-Ovacık altın madeniyle ilgili olarak, TMMOB Çevre, Jeoloji, Kimya ve Metalurji Mühendisleri Odaları tarafından hazırlanan ve Odamızca yayınlanan "Bergama-Ovacık Altın İşletmesi Girişimi Konusunda TÜBİTAK-YDABÇAĞ Uzmanlar Komisyonu Raporunun Eleştirisi" adlı kitap ile; "şirketin kişiliğine haksız saldırıda bulunulduğu, ticari itibarının sarsıldığı ve şirkete zarar verildiği” iddialarıyla adı geçen şirket tarafından Odamız aleyhine yüz milyar TL manevi tazminat istemiyle açılan davanın ikinci duruşması 17.06.2004 tarihinde Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapılmış ve dava reddedilmiştir.

Odamız, Bergama-Ovacık‘taki altın madeni işletmeciliğinin, mesleki uzmanlık alanımız bağlamında üretim boyutu ve kamu yararı çerçevesinde yakın takipçisi ve tarafı olmuştur. Bergama köylüsünün işletmenin çevresel riskler taşıdığı yolundaki tepkileri ve kendi topraklarına sahip çıkma bilinci, dünyaya örnek gösterilen bir çevre hareketini yaratmıştır. 10 yılı aşkın bir süredir toplumda bilimsel, teknik, hukuki ve etik yönleri ile tartışılan konu, Danıştay’ın Bergama Ovacık Altın Madeni‘nin çevresel riskler taşıdığı ve işletilmesinde kamu yararı bulunmadığı yönünde bir karar vermesiyle hukuksal olarak yeni bir evreye girmişti. Bu karar gereği uluslararası altın tekeli Normandy faaliyetlerini sonlandırarak bölgeyi terk etmeliydi. Ancak gelişme böyle olmadı. Şirket, siyasal iktidarları da arkasına alarak tüm yargı kararlarına karşı faaliyetlerini sürdürmenin yollarını bulmuştur.Danıştay kararına rağmen, Bakanlar Kurulu Prensip Kararı ile tesisin faaliyetine devam etmesi sağlanmıştır. Bu noktada, şirket tesis inşaatını usulsüz olarak sürdürmüş ve bir yıllık deneme üretimi adı altında başlayan üretim çalışmaları, uluslararası altın tekellerinin ve yerli ortaklarının bir dizi hukuk dışı işlem ve çabaları sonucu izinsiz üretim faaliyetine dönüştürülmüştür. Özet olarak, sözkonusu işletmenin onaylanmış ÇED Raporu yoktur; Gayrı Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği’nin gerektirdiği açılma ruhsatı bulunmamaktadır; alana ilişkin imar planları iptal edilmiş olup, yapılar kaçak hale gelmiştir.Bu sürece müdahil olma bazında yürütülen çalışmaların bir parçası olarak; TMMOB Çevre, Jeoloji, Kimya ve Metalurji Mühendisleri Odalarımızın birlikte hazırladığı "Bergama-Ovacık Altın İşletmesi Girişimi Konusunda TÜBİTAK-YDABÇAĞ Uzmanlar Komisyonu Raporu’nun Eleştirisi" adlı kitap, çevre ve halk sağlığı açısından oluşan riskleri gözler önüne sermeyi ve bilimsel gerçekleri kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamıştı.Odalarımızın, kuruluş yasalarının verdiği hak ve sorumlulukla, ülkemizin doğal kaynaklarının doğaya, çevreye, insana duyarlı ve kamu yararı doğrultusunda işletilmesi için gereken tüm girişimlerde bulunmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla...

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Okunma Sayısı: 2766
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası