TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
10 KASIM, BARIŞ VE KALKINMA İÇİN DÜNYA BİLİM GÜNÜ
10 Kasım 2023, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85. yılı. “Benim manevi mirasım ilim ve akıldır” diyen ülkemizin kurucu liderini saygı ve şükranla anarken, bugün aynı zamanda UNESCO tarafından 2001 yılında ilan edilen “Barış ve Kalkınma için Dünya Bilim Günü”.

10 Kasım 2023, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85. yılı.Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında, gayelere tamamen eremediğimizi fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir” diyen ülkemizin kurucu liderini saygı ve şükranla anarken, bugün aynı zamanda UNESCO tarafından 2001 yılında ilan edilenBarış ve Kalkınma için Dünya Bilim Günü”.

Barışçıl ve sürdürülebilir toplumlar için bilimin rolü konusunda halkın farkındalığını güçlendirmek, ülkeler arasında ortak bilim için ulusal ve uluslararası dayanışmayı teşvik etmek, bilimin toplumların yararına kullanılmasına yönelik ulusal ve uluslararası kararlılığı yenilemek, bilimsel çabalara destek sağlama konusunda bilimin karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek, bilimin ve bilim adamlarının rolünün önemi ile vatandaşları bilime bilgilendirme süreçlerine dahil etme amacıyla 2002 yılından bu yana her yıl farklı bir ana tema ile kutlanmaktadır. Barış ve Kalkınma için Dünya Bilim Günün 2023 yılı ana teması UNESCO tarafından “BİLİME GÜVEN OLUŞTURMAK” olarak belirlenmiştir.

Bilimin kolektif geleceğimizi şekillendirmedeki rolü, dünyamızın çok yönlü zorluklarına yönelik kanıta dayalı çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanması bilime güven duyulduğunda ancak yerine getirilebilir. Bilime dayalı politika kararlarının ve toplumları bunların uygulanmasına teşvik eden şey bilime olan güvendir. Bilime güven karmaşık bir konu olmakla birlikte bilim adamlarının çalışma yönetemleri, bilimin toplum tarafından algılanma şeklini de etkilemektedir.

Ülkemizde ise, Yüksek Öğrenim Sistemi ile getirilen düzenlemeler, tek adam rejimine dayalı rektör atamaları, bilimsel araştırma kadrolarının liyakattan uzak yandaş kadrolarla doldurulma anlayışı, bilim adamına saygı gösterme yerine “.… bunlar bilim adamı müsveddesi..” söylemleri, bilimsel araştırma ve destekler için ayrılan bütçelerin yetersizliği gibi konular bilim adamı ve bilimsel bilgi üreten kurumlara güveni sürekli aşındırmaktadır. Hızla değişen dünyamızda bilimsel gelişmeyi desteklemek ve bilim anlayışını geliştirmek bir seçenek değil, zorunluluktur.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, ülkemizde bilimsel araştırmaların geliştirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla,

  • Yüksek öğrenin kurumunun kaldırılarak, bilimsel, özerk ve liyakata önem veren bir yönetim sistemin kurulması,
  • Tüm toplum kesimleri için eşit, parasız ve günün ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte kaliteli eğitimin verilmesi,
  • Yükseköğrenimde öğrenin gören öğrenci ve araştırmacıların barınma sorunlarının giderilmesi,
  • Bilimsel araştırmalar için daha fazla fon sağlanmasını,
  • Kadınların bilimde daha fazla temsil edilmesi,
  • Herkes için kaliteli bilim eğitimine daha geniş erişimin sağlanması,
  • Bilimsel süreçlere halkın katılımının sağlanmasını,

savunmaya devam edecektir.

Sonuç olarak; 10 Kasım 2023 " Barış ve Kalkınma için Dünya Bilim Gününün” ülkemizde bilim adamı ve bilimsel düşüncenin önemsendiği, bilimsel araştırmaların geliştirilmesi için farkındalığın geliştirildiği bir gün olası dileğiyle kutluyoruz.

Saygılarımızla. 

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurul

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 543
Fotoğraf Galerisi
En Çok Okunanlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası