TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
JEOTEKNİK SONDAJCILIĞI SONDÖR BELGELENDİRME KURSU DUYURUSU
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından, T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi ile yapılan protokol çerçevesinde, 1-5 Kasım 2023 tarihleri arasında Jeoteknik Sondajcılığı Sondör Belgelendirme Kursu gerçekleştirilecektir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler"de çalışanların yaptıkları işle ilgili "mesleki eğitim" almaları zorunludur.

2014 yılından itibaren mesleki eğitimlerini belgelendiremeyenler 6331 sayılı yasa ve ilgili yönetmelik gereği çalıştırılamazlar.

13.07.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan "Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler" de çalışacakların mesleki eğitimlerine dair yönetmelik gereği sondaj çalışmaları Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler kapsamındadır.

Bu kapsamda çalışanlar mesleki eğitimlerini belgelendirmek zorundadır.

MESLEKİ EĞİTİM VE BELGELENDİRME YETKİSİ

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi ile yaptığı protokol çerçevesinde, meslek alanımızda çalışan tüm personelin mesleki eğitimlerini belgelendirme ve sertifikalandırma yetkisi almıştır.

BELGELENDİRME NASIL GERÇEKLEŞİR? 

40 Saatlik eğitim programından sonra T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi - TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi eğitim görevlilerinden oluşacak sınav komisyonu ile birlikte kursa katılanlar sınava tabi tutulur. Yazılı sınavdan 100 üzerinden 50, uygulama sınavından geçer not alan kursiyer belgeyi almaya hak kazanır.

MESLEKİ EĞİTİM ZORUNLULUĞUNUN DENETLENMESİ

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir.

İşverenler, bu Yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.

MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ ALDIRMAMANIN CEZASI NEDİR?

6331 sayılı kanun gereği mesleki eğitimini belgelendirmeden işçi çalıştıran işverenlere çalıştırdıkları her işçi için her ay kanunda yazılı ücret kadar cezai yaptırım uygulanacaktır.

EĞİTİM PROGRAMINA KATILIM KOŞULLARI 

 • Okur yazar olmak ya da en az ilkokul mezunu olmak (tasdikname veya öğrenim belgesi fotokopisi),
 • Sektörde çalıştığını belgelemek (iş yeri yazısı ve SGK dökümü),
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli İşlerde çalışabilir raporu,

Not: Raporun;

- Yeni tarihli olması,

- Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışabilir ibaresinin yazılı olması gerekiyor.

 • Nüfus Cüzdan fotokopisi.

Başvuru sırasına göre kayıt alınacak olup, son başvuru tarihi 31 Ekim 2023‘dür.

Eğitim sonunda sınav yapılarak verilecek onaylı belge e-devlette de yer alacaktır.

EĞİTİMİN;

Tarihi: 1-5 Kasım 2023 - Toplam 5 Gün

Saati: 09.30-18.30 (Günde 8 saat)

Yeri:

 • 1-3 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Eğitimi online olarak yapılacak olup, zoom linki eğitimden önce kursiyerlerle paylaşılacaktır.
 • 4 Kasım 2023 tarihinde yapılacak olan Jeoteknik Sondaj İşleri teori eğitimi;

İstanbul’dan katılacak kursiyerlere aşağıda adresi bulunan Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube binasında yapılacaktır. 

Not: Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nden gelecek yeterli sayıda talebe göre, bu illerden katılacak kursiyerlere de, temsilciliklerimizin belirleyeceği yerlerde eğitim verilebilecektir. 

 • 5 Kasım 2023 tarihindeki uygulama ise daha sonra belirlenecek bir sahada yapılacaktır.

Not: Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nden gelecek yeterli sayıda talebe göre, bu illerden katılacak kursiyerlere de, temsilciliklerimizin belirleyeceği sahalarda uygulama yapılabilecektir.

Adres:

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

19 Mayıs Mahallesi, Tayyareci Cemal Sokak, İnan Bey Apartmanı, No: 3, Kat: 2, Daire: 2

Şişli/İSTANBUL

İLETİŞİM:

Tel: 0212 2194563-64-66

E-posta: istanbul@jmo.org.tr

Web: www.jmo.org.tr

Not: TMMOB JMO İstanbul Şubesi zorunlu durumlarda, eğitim programını iptal etme ve tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar.

PROGRAM:

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Jeoteknik Sondörlüğü programı yeterlikler

tablosu ve modülleri aşağıda verilmiştir.

YETERLİK VE MODÜL TABLOSU

YETERLİKLER MODÜLLER SÜRE

1-İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı 24 saat iş güvenliği önlemlerini almak

2-Jeoteknik Sondaj İşlerini Yapmak Jeoteknik Sondaj İşleri 16 saat

TOPLAM ..................................................................................................... 40 saat

MODÜL ADI : İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

İÇERİK

 1. İŞYERİ GÜVENLİĞİ VE TEHDİT EDİCİ UNSURLAR
 2. İş güvenliğinin tanımı
 3. İş güvenliğinin önemi
 4. İş güvenliğinin amacı
 5. İşçi sağlığı
 6. Tüm takım tezgâhları ile ilgili ortak güvenlik önlemleri
 7. Genel güvenlik
 8. Kişi güvenliği
 9. Tezgâh ve cihaz güvenliği
 10. Koruyucu araçlar
 11. Solunum sisteminin korunması
 12. Vücudun korunması
 13. Makinelere takılan koruyucu aparatlar
 14. Binalarda güvenliği tehdit edici unsurlar
 15. Sıhhi tesisatlar
 16. Elektrik tesisatları
 17. Elektrik enerjisi
 18. Evlerde kullanılan elektrik enerjisi ve elektrikli aletler
 19. Sigortalar
 20. Topraklama ve önemi
 21. Aydınlatma
 22. Isıtma ve havalandırma tesisatları
 23. Isıma araçları
 24. Yakıt ve yakacaklar
 25. Havalandırma tesisatları

 

 1. MESLEK HASTALIKLARI
 2. Meslek hastalıklarının sınıflandırılması

 

 1. KAZA VE YARALANMA
 2. İş kazasını meydana getiren nedenler
 3. Yaralanma şiddetinin belirlenmesi
 4. Kazaların iş gücüne ve ekonomiye etkileri
 5. Çeşitli meslek alanlarındaki tipik iş kazaları
 6. Kaza raporları

 

 1. YANGIN
 2. Yanma olayı
 3. Yangın çeşitleri
 4. Yangının nedenleri
 5. Korunma önlemlerinin alınmaması
 6. Bilgisizlik
 7. İhmal
 8. Kazalar
 9. Sabotaj
 10. Sıçrama
 11. Doğa olayları
 12. Yangın söndürmede kullanılan yöntemler
 13. Soğutarak söndürme
 14. Havayı kesme
 15. Söndürücü maddeler
 16. Yangın önlemleri
 17. Yapısal bakımdan yangından korunma
 18. Organizasyon bakımından yangından korunma
 19. Ev ve iş yerlerinde alınacak önlemler

 

 1. İŞ KAZALARINDA YAPILACAK HUKUKİ İŞLEMLER
 2. İş kazasının işverene bildirilmesi
 3. İş kazasının işveren tarafından S.G.K‘ ya bildirilmesi
 4. İş kazasında yapılacak hukuki işlemler

 

 1. İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI
 2. Kanunlar
 3. Yönetmelikler

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME:

 1. İş Güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili performans çalışması yaptırılarak

hazır bulunuşluğu ölçülecektir.

 1. Öğrenim sürecinde İş Güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili uygulamalar ikili

grup çalışması, eğitsel oyunlar, anlatım, soru cevap, tartışma, beyin

fırtınası, problem çözme, örnek olay, kelime ilişkilendirme, drama, rol

yapma teknikleri kullanılarak yaptırılacaktır.

 1. Öğrencinin modül sonunda kazandığı yeterlik, gösterdiği performans ve

meydana gelen ürün, performans değerlendirme, drama, görüşme,

gösteri, performans değerlendirme, grup değerlendirme, kendi kendini

değerlendirme, doğru yanlış, kısa ve uzun cevaplı yazılı yoklama, proje

 1. teknikleri kullanılarak ölçülecektir.

 

MODÜL : JEOTEKNİK SONDAJ İŞLERİ

İÇERİK :

 1. JEOTEKNİK SONDAJ
 2. Özel iş güvenliği kuralları
 3. Malzeme taşıma ve kaldırma teknikleri
 4. Malzeme tanıma ve kullanma
 5. Kaldırma ekipmanlarını (vinç, ceraskal vb.) kullanma
 6. Jeoteknik sondaj makineleri ve ekipmanları
 7. Jeoteknik sondaj makinelerinin tamir ve bakımları
 8. Jeoteknik sondaj yöntemleri ve yapılışı
 9. Uygun malzeme ve takım seçimi
 10. Sondaj çamuru ve kimyasalları kullanabilme
 11. Jeoteknik sondaj kuyu içi testlerinin yapılması ve örnek alımı

 

 1. FİZİKSEL GÜÇ GEREKSİNİMİ
 2. İşin yorucu olması
 3. İşin ayakta ve açık arazide yapılması

 

 1. ÇALIŞMA ORTAMININ ÖZELLİKLERİ
 2. Açık hava koşullarında çalışma
 3. Gürültülü ortamda çalışma
 4. Çalışma ortamına göre güvenlik tedbirleri
 5. Islak, çamurlu ve mevsime göre sıcak veya soğuk çalışma ortamı
 6. Toprak Kirliliği
 7. Su Kirliliği

 

 1. İŞİN GEREKLERİ
 2. Uzun süreli ayakta kalma ve beden hareketi gereksinimi
 3. Yetersiz dinlenme süresi
 4. Koruyucu malzeme (baret,giysi, eldiven, çelik burunlu bot, kulaklık,

vb.) giyme gereksinimi

https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/d4f33eba4b87199_ek.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 3156
Fotoğraf Galerisi
En Çok Okunanlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası