TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
KAMU EMEKÇİLERİ EKONOMİK, SOSYAL VE ÖZLÜK SORUNLARINA ÇÖZÜM İSTİYOR! TOPLU SÖZLEŞME SÜREÇLERİNİN TAKİPÇİSİYİZ!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz; Toplu Sözleşme süreçlerinin takipçisi olduğumuzu ve kamu emekçilerinin ekonomik, sosyal ve özlük sorunlarına çözüm istediğimizi 1 Ağustos 2023 tarihinde yaptığı açıklamayla bir kez daha vurguladı.

KAMU EMEKÇİLERİ EKONOMİK, SOSYAL VE ÖZLÜK SORUNLARINA ÇÖZÜM İSTİYOR!

TOPLU SÖZLEŞME SÜREÇLERİNİN TAKİPÇİSİYİZ!

4 milyona yakın kamu emekçisinin maaş ve özlük haklarının belirleneceği Toplu Sözleşme süreci 1 Ağustos itibariyle başladı.

Toplu sözleşme süreçleri sadece maaş artışı pazarlığı yapılan değil, emekçilerin çalışma yaşamına ilişkin ekonomik, sosyal ve özlük sorunlarına çözüm aranan süreçlerdir.

Seçim Sonrası Ekonomik Kriz Derinleşiyor!

Kısa zaman önce gerçekleştirilen seçimler öncesinde ekonominin ne kadar iyi olduğunu, ülkenin ne kadar büyüdüğünü, refahın ne kadar arttığını dile getiren AKP iktidarı, seçimlerin hemen ardından gerçek yüzünü göstererek, birbiri ardına zam ve vergi artışlarına başlamıştır.

Bu zam ve vergiler uzun yıllardır devam eden ekonomik kriz nedeniyle alım gücü iyice düşen geniş halk kesimlerinin hayatını iyice zorlaştırmıştır. AKP’nin kendi iktidarını sürdürebilmek için yarattığı devasa ekonomik yükün bizlere yüklenmesine, krizin bedelinin emeğiyle geçinen kesimlere ödetilmesine sessiz kalmayacağız.

Kamu Emekçilerine İnsanca Yaşayacak Bir Ücret Verilsin!

Öncelikle bilinmelidir ki, kamu emekçileri yoksulluk sınırının altında bir maaşla yaşamlarını sürdürmektedir. Mevcut düşük ücretlerde telafi edici bir düzeltme yapılmaksızın enflasyon oranında yapılan maaş artışları, kamu emekçilerinin yaşadığı yoksulluğun devamı anlamına gelecektir.

Kamu emekçilerinin ve emeklilerin maaş zammı, yandaş sendika ile yapılan mutabakat ve TÜİK’in şaibeli enflasyon rakamları uyarınca değil, emekçilerin içinde bulunduğu derin yoksullaşma ve alım gücü kaybı dikkate alınarak yapılmak zorundadır.

Tüm kamu emekçileri için insanca yaşamaya yetecek bir gelir düzeyini sağlayacak maaş zammı yapılmalıdır.

Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Özlük Hakları İyileştirilsin!

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının mali ve özlük haklarının artık kabul edilemez bir duruma gerilediğinin ayrıca altını çizmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıllar boyunca kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımız ekonomik ve sosyal haklar açısından oldukça ciddi kayıplar yaşamıştır. Kamudaki meslektaşlarımızın ekonomik koşulları, üstlendikleri sorumluluklara ve almış oldukları eğitime uymayan bir düzeye geriletilmiştir.

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının daha iyi koşullarda çalışma, emeğinin karşılığını alma ve hak ettiği şekilde yaşayabilme talepleri dikkate alınmak zorundadır.

Ülkemizin; sanayileşmesi, kalkınması ve gelişmesi açısından hayati öneme sahip meslekleri icra eden bizlerin ekonomik sorunlarının çözülmesi ve meslek onurumuzun korunması konusunda adımlar atılmasını beklemekteyiz.

Üyelerinin sorunlarının toplumun sorunlarından ayrılmayacağı bilinciyle, halktan ve emekten yana tavır alan, bu doğrultuda politikalar üreten ve mücadele veren, toplumsal sorumluluğu gereği toplumsal muhalefetin odağında yer alarak onurlu yürüyüşüne ve dik duruşuna devam eden TMMOB olarak siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz.

  • Ücretli kesimlerin omuzuna yıkılan vergi yükü hafifletilmeli, bütçe gelirleri büyük oranda kar, faiz ve servetin vergilendirilmesine dayanmalıdır. Kamu çalışanları ücretlerinde yapılan gelir vergisi dilimine bağlı mağduriyet giderilmelidir.
  • Çalışma dönemlerinde ücret kalemlerden biri olan ek ödeme emekliliğe yansıtılmalıdır. Başmühendis, Başmimar, Mühendis, Mimar, Bölge Plancısı ve Şehir Plancılarının mali haklarında iyileştirme ancak %130 ile %150 olan Ek Ödeme oranlarının, %180 ile %200 seviyesine yükseltilmesi ve emekli keseneğine yansıtılması suretiyle mümkün olacaktır.
  • Kamuoyunda 3600 ek göstere düzenlemesi olarak bilinen çalışmada kamuda çalışan meslektaşlarımızın ek göstergeleri 4200’e çıkartılmış ancak yansıtma oranları %145’te sabit kaldığı için herhangi bir fayda sağlamamıştır. Ek gösterge oranlarının mühendis, mimar, şehir plancıları için yeniden düzenlenmesi, çarpan grubu değişen diğer çalışanlar gibi bu çalışanların da emeklilikte hak ettiklerini alabilmeleri için çarpan grubunu bir üste çıkaracak yeni ek gösterge rakamlarının belirlenmesi gereklidir. Bunun için de beklenen asgari durum 1. derecenin 4. kademesindeki mühendis, mimar, şehir plancısı için ek göstergenin 6400 olmasıdır.
  • Kamuda çalışan toplam personel içerisinde teknik hizmetler sınıfına tabi kamu çalışanı sayısı oldukça yetersizdir. Mühendis, mimar, şehir plancılarının kamuda istihdam, atama ve güvenceli kadro konusunda ihtiyaca uygun alım talebi yaratılmalı ve buna uygun bütçe ayrılmalıdır.
  • İstihdamın artırılması için kamunun işlerinin kamu adına görev yapan devlet memurlarınca yapılması, bu kapsamda taşerona devredilen tüm sözleşmelerin iptal edilerek bu işler için kamu istihdamının sağlanması ve ücretlerin de insanca yaşam düzeyine çıkartılması zorunluluktur.
  • Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında ödenen Özel Hizmet Tazminatının tavan oranı arttırılarak en az %260 olmalıdır ve bu oran emekli aylık ücretlerine de yansıtılmalıdır.

 

Ayrıca, kamuda en üst düzey bir görevden emekli olmamışlarsa, mühendis, mimar ve şehir plancılarının alacakları emekli maaşıyla insanca yaşamaları mümkün değildir. Emekliler, yıllarını vererek çalıştıkları ve değerler üreterek bugünlere gelmesine katkıda bulundukları ülkemizde, sosyal haklardan da mahrum bırakılmaktadır. Toplumun dar ve sabit gelirli diğer kesimleri gibi emekliler de büyük sıkıntılar içinde yaşam savaşı vermektedir.

Kamudan emekli mühendis, mimar ve şehir plancıları da açlık sınırının altında maaşlarla yaşam mücadelesi veriyor!

Yıllar boyunca emeğini ve teknik bilgisini toplumun ortak iyiliği için, bu ülkenin kalkınması için, daha gelişmiş bir ülke için harcayan emekli mühendis, mimar ve şehir plancılarının insanca yaşam taleplerine kulak verin!

Yakın zamanda eşdeğer meslek gruplarının emekli aylıklarına yapılan iyileştirmeler kamudan emekli  üyelerimize de yansıtılmalı, Emekli Sandığı Kanununda yapılacak bir düzenlemeyle  her ay aylıklarıyla birlikte, (10.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarada ek olarak ilave ödeme yapılmalıdır.

Mühendis, mimar ve şehir plancısı emeklilerle birlikte tüm emeklilerin maaşları insanca yaşam koşullarını sağlayacak bir düzeye çekilmelidir.

Haklarımız İçin Toplu Sözleşme Süreçlerinin Takipçisi Olacağız!

TMMOB, bu süreçte çalışanların "grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı" mücadelesinde, çalışanlarla ve onların örgütleri ile omuz omuza duracaktır.

Ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde büyük emekleri olan tüm meslektaşlarımızı, mesleğimize sahip çıkmak, haklarımızı korumak ve insanca yaşayabileceğimiz bir ücret düzeyi için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

Kamudaki mühendis, mimar ve şehir plancılarının taleplerinin savunucusu olmaya ve sorunların çözülmesi için her platformda mücadele vermeye devam edeceğiz.

İnsan onuruna yakışır bir yaşam ve insanca yaşanacak bir ülke istiyoruz!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Okunma Sayısı: 3120
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası