TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
75. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI BİLDİRİ ÖZLERİ KİTABI YAYIMLANDI
75. Türkiye Jeoloji Kurultayı 10-14 Nisan 2023 tarihinde MTA Kültür Sitesinde gerçekleştirildi. 75. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı 47 Oturum başlığı altında 4 ayrı salonda gerçekleştirilen 436 sözlü bildiri ve 51 poster sunumunun özetlerini içermektedir.

75. Türkye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı Yayımlandı. 75. Türkiye Jeoloji Kurultayı 10-14 Nisan 2023 tarihinde MTA Kültür Sitesinde gerçekleştirildi. 75. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı 47 Oturum başlığı altında 4 ayrı salonda gerçekleştirilen 436 sözlü bildiri ve 51 poster sunumunun özetlerini içermektedir.

Bildiri özleri kitabını okumak için lütfen tıklayınız.

Okunma Sayısı: 3185
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası