TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
19. ULUSAL KİL SEMPOZYUMU 6-9 EYLÜL’DE ESKİŞEHİR’DE YAPILACAKTIR
Kil Bilimleri Derneği’nin katkılarıyla Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen 19. Ulusal Kil Sempozyumu’na (Kil’2023 ESTÜ)  6-9  Eylül 2023 tarihlerinde Eskişehir`de yapılacaktır.

Kil Bilimleri Derneği’nin katkılarıyla Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen 19. Ulusal Kil Sempozyumu’na (Kil’2023 ESTÜ)  6-9  Eylül 2023 tarihlerinde Eskişehir`de yapılacaktır.

Sempozyum Düzenleme Kurulu’nun açıklaması şöyle:

Değerli Araştırmacı,

Kil Bilimleri Derneği’nin katkılarıyla Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin 6-9 Eylül 2023 tarihlerinde ULUSAL KİL SEMPOZYUMU’na (Kil’2023 ESTÜ) ev sahipliği yapacağını duyurmaktan memnuniyet duyarız.

Kil’2023 bilimsel programı, kil ve kil mineralleri ile ilgili araştırmalarını yürüten farklı disiplinlerden bilim insanlarını ve kil endüstrisi çalışanlarını bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Kil bilimi; jeoloji, malzeme bilimi, fizik, kimya, sanat, ziraat, mühendislik, seramik ve sağlık bilimleri gibi pek çok farklı disiplinlerde gerçekleştirilen çalışmalara konu olmaktadır. Geniş bir çalışma yelpazesine sahip olan kil bilimi ile ilgili konularda farklı disiplinlerden çalışmaların ortak bir platformda konuşulduğu ve tartışıldığı bir sempozyum olmasını amaçladığımız bu etkinlikte aşağıda sıralanan konu başlıkları altındaki çalışmalarınızla sizleri aramızda görmeyi istiyoruz.

 • Kil Mineralojisi, Jeolojisi ve Jeokimyası
 • Kil Minerallerinin Yapıları, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
 • Kil Araştırmalarında Gelişmiş Mikroskopi 
 • Nanokil, Nanokompozit, Simülasyon ve Modellemesi 
 • Organokiller ve Uygulamaları
 • Killerin Jeoteknik Özellikleri ve Jeoteknik Uygulamalarda Kil
 • Killerin Endüstriyel ve Mühendislik Uygulamaları
 • Killerin Seramikte Kullanımı
 • Kil Esaslı Yapı Malzemeleri
 • Sondajda Kil Uygulamaları
 • Maden Kanunu ve Kil 
 • Hidrotermal ve Cevher Oluşturan Sistemlerde Kil
 • Kil ve Bor
 • Kil ve Çevre
 • Kil ve Arkeoloji
 • Kil ve Sağlık
 • Kozmetikte Kil
 • Toprakta Kil Mineralleri
 • Kil ve Sanat
 • Sepiyolit ve Lületaşı
 • Zeolit
 • Kil ve İklim
 • Killerde Zenginleştirme
 • Kil Terminolojisi ve Eğitimi
 • Türkiye’de Kil Bilimi Alanında Emeği Geçen Kadın Akademisyenler/ Araştırmacılar
 • Diğer Konular

Bildiri özetlerinizi 18 Ağustos 2023 tarihine kadar http://kil2023.eskisehir.edu.tr üzerinden veya kil2023@eskisehir.edu.tr e-posta adresine gönderebilir ve sözlü ve/veya poster bildiri ile katılım sağlayabilirsiniz.

Gönderilen özet metinler hakem değerlendirmesi sonucunda “Kil’2023 ESTÜ Eskişehir Bildiriler Kitabı”nda yayınlanacaktır.

Tam metin göndermek isteyen katılımcılar, çalışmalarının genişletilmiş hallerini Eskişehir Technical University Journal of Science and Technology A-Applied Sciences and Engineering Uluslararası Hakemli derginin özel sayısına makale olarak da gönderebilirler.

Kongrenin sunum dili Türkçe’dir.

Gerek kil bilimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları literatüre kazandırmak, olası sorunları tanımlamak ve öneriler getirmek, gerekse araştırmacı ve kil endüstri çalışanlarını bir araya getirerek bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri bir iletişim ortamı yaratmak amacıyla, sizleri Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıl dönümünde Eskişehir’de ağırlamaktan ve 19. ULUSAL KİL SEMPOZYUMU’na davet etmekten büyük onur duyarız.

Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız. 

Sempozyum Düzenleme Kurulu

 

Okunma Sayısı: 3165
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası