TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ: YER BİLİMLERİNDE SAYISAL MODELLEME ÖZEL SAYISI
Türkiye Jeoloji Bülteni’nde yapılacak bu özel sayının amacı, birçok farklı disiplinin katkılarıyla yer bilimlerinde nicel araştırmaların rolünü daha fazla vurgulamaya davet etmektir.

Sayısal modelleme ve analiz yöntemleri günümüzde modern yer bilimlerinin merkezinde yer almaktadır. Gelişen modelleme yöntemleri, mühendislik çalışmalarından, fay mekaniği, metamorfizma, magmatizma, dağ kuşakları ve rift havzalarının jeodinamik evrimine kadar geniş bir yelpazede, sığ ve derin yer yapılarının statik ve dinamik kuvvetler altındaki davranışlarının, güncel ve zamana bağlı olarak tanımlanabilmesinde aktif biçimde kullanılmaktadır. Jeoloji, jeofizik ve mühendislik çalışmaları ile birlikte değerlendirildiğinde test edilebilir sayısal modelleme yaklaşımları yer bilimleri problemlerine anlamlı ve kapsamlı çözümler sağlamaktadır. Türkiye Jeoloji Bülteni’nde yapılacak bu özel sayının amacı, birçok farklı disiplinin katkılarıyla yer bilimlerinde nicel araştırmaların rolünü daha fazla vurgulamaya davet etmektir.


Türkiye Jeoloji Bülteni makalelerinizi Türkçe ve/veya İngilizce dillerinde yayınlamaktadır. Yayın kuralları ve diğer bilgiler için web sayfamızı ziyaret ediniz: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjb/writing-rules

Misafir Editör: Oğuz Hakan Göğüş
e-posta: goguso@itu.edu.tr 

Makale Son Gönderim Tarihi: 01.09.2023

Makale Göndermek için tıklayınız

 

GEOLOGICAL BULLETIN OF TURKEY: QUANTITATIVE MODELING IN EARTH SCIENCES SPECIAL ISSUE

Quantitative analyses and tools that we use to examine the earth lies at the heart of modern Earth Sciences. There is a growing body of modeling techniques that have been used to contribute to our understanding of geological processes, such as, metamorphism/exhumation, magmatism, geodynamic evolution of mountain belts (orogenesis) and rift basins and fault mechanics. Testable quantitative modeling is a profound and practical method for complementing research in geology, geophysics and engineering while providing key control for distinguishing among competing hypotheses. This special issue in Geological Bulletin of Turkey calls for submissions in which diverse segments of the earth sciences community will contribute and highlight the major role of quantitative modelling in earth evolution at all scales.

Geological Bulletin of Turkey publishes your articles in Turkish and/or English. For author guidelines and other information, visit our website: https://dergipark.org.tr/en/pub/tjb/writing-rules

Guest Editor: Oguz Hakan Göğüş
e-mail: goguso@itu.edu.tr

Deadline for manuscript submission: 01.09.2023

Submit a Manuscript

 

Okunma Sayısı: 3156
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası