TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
75. TJK TEKNİK GEZİLERİ YAPILDI
75. Türkiye Jeoloji Kurultayı kapsamında üç ayrı grup şeklinde düzenlenmiş bulunan bilimsel ve teknik gezilerimiz 15 Nisan Cumartesi günü 8:30-17:30 saatleri arasında büyük bir ilgi ve katılımla gerçekleştirildi.

75. Türkiye Jeoloji Kurultayı kapsamında üç ayrı grup şeklinde düzenlenmiş bulunan bilimsel ve teknik gezilerimiz 15 Nisan Cumartesi günü 8:30-17:30 saatleri arasında büyük bir ilgi ve katılımla gerçekleştirildi.

İlk gezi, dünyada ilk tanımlanan melanjlardan olan ve Ankara’nın güneydoğusunda yer alan Ankara Melanjı’nın en güzel mostra verdiği, melanj içindeki birimlerin arasındaki ilişkilerin açık gözlendiği Beynam yöresine yapıldı. Prof. Dr. Aral Okay liderliğinde gerçekleştirilen teknik gezide Beynam bölgesinde yüzeyleyen birimler alttan üste doğru bir serpantinit melanjı (Kuyumcudağ Dilimi), boninit jeokimyası gösteren Jura yaşlı bir ofiyolit parçası (Otlubel Dilimi) ve Triyas yaşlı sığ denizel kireçtaşı blokları içeren Holos Dilimi ve üzerine stratigrafik bir dokanakla Geç Kretase yay-önü havzası çökellerini temsil eden Haymana Formasyonunun alt dokanağı görüldü ve tartışıldı.

İkinci gezi, Türkiye’nin ilk jeoparkı olma özelliği taşıyan, yaklaşık iki bin km2 lik bir alanı kaplayan Kızılcahamam-Çamlıdere Jeoparkı içerisinde, yaklaşık 23 milyon yıl ile 20 bin yıl arasında değişen zaman periyotlarında oluşmuş elliye yakın jeositten biri olan Çamlıdere Fosil Ağaçlarına gerçekleştirildi. Prof. Dr. Nizamettin Kazancı ve Adem Büyükköprü liderliğinde gerçekleştirilen Teknik gezi kapsamında  Çamlıdere Fosil Ağaçlarının yanı sıra tüf ve aglomeralardan oluşan Abacı Peribacaları, volkanik merkezlerden patlamalı şekilde püsküren kül ve lav parçalarının etrafa yayılması ile oluşmuş tüflerin hakim olduğu Mahkemeağcin köyü yeraltı şehri ve kiliseleri alanında inceleme yapılarak, oluşumlar hakkında bilgi verilmiş ve tartışılmıştır.

Üçüncü gezi, Ankara-Çubuk Agatları Arazi ve Çubuk Belediyesi Taş Kesim Atölyesi’ne Sabah Yılmaz Şahin, Meltem Gürbüz, Koray Sözeri, Tuğba Velioğlu liderliğinde gerçekleştirildi. Miyosen yaşlı “volkanik seri” içerisinde bulunan, andezitik ve riyolitik birimlerde kanal dolgusu olarak gelişen, ayrıca kendine özgü çubuksu kristalleri bulunan çubuk agatları hakkında arazide bilgi verilmiş olup ardından Çubuk Belediyesi Taş Kesim Atölyesi ziyaret edilmiştir. 

Okunma Sayısı: 3122
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası