TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
75. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI 10 NİSAN PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR!
10-14 Nisan 2023 tarihleri arasında MTA Kültür Sitesi’nde düzenlenecek olan 75. Türkiye Jeoloji Kurultayı 10 Nisan Pazartesi günü başlıyor! Kurultayda “Jeolojik Kökenli Kaynakların Sürüdürülebilir Kalkınmadakı Rolü” ana temasına ve jeolojinin çeşitli alanlarına ilişkin oturumların yanı sıra 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve ülkemizde büyük bir yıkıma neden olan depremlerin ele alınacağı “Deprem Özel Oturumları ve Paneli” de düzenlenecektir.

Ülkemizin yerbilimlerinde, 1947 yılından günümüze kadar gerçekleştirilen en köklü ve saygın bilimsel organizasyonu olan Türkiye Jeoloji Kurultayı’nın yetmiş beşincisi 10-14 Nisan 2023 tarihleri arasında MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesinde gerçekleştirilecektir.

Sürekli artan Dünya nüfusu ve teknolojideki gelişim ile buna bağlı tüketim ihtiyacının arttığı, taleplerin değiştiği günümüzde, ekonomik faaliyetlerin devam etmesi için doğal kaynakların temininin sürekliliği hayati öneme sahiptir.

2022 yılının başından itibaren Rusya-Ukrayna örneğinde olduğu gibi yakın coğrafyamızda yaşanan çatışmalar, petrol, gaz, kömür, jeotermal, metalik veya endüstriyel hammaddeler gibi jeolojik kökenli kaynaklara olan talebin baş döndürücü bir hızla artmasına ve, Ortadoğu ve Akdeniz başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde ekonomik kriz ve istikrarsızlıklar tetikledi. Bu olguların ana nedenlerini tartışmak ve detaylandırmak amacıyla Kurultayımızın bu yılki ana teması ‘Jeolojik Kaynakların Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü’ olarak belirlenmiştir.

Jeolojik kökenli kaynak veya varlığa sahip olmak, tarihsel dönem boyunca ülkeler ve toplumlar için stratejik olarak her daim önemli olmuştur, bu durum günümüzde de artarak devam etmektedir. Zengin jeolojik kaynaklara sahip olan ve bunları kamusal yarar çerçevesinde toplum yararına kullanan ülkeler, toplumsal, sosyal, ekonomik olarak en gelişmiş ülkeler arasında yerlerini almışlardır.

75. Türkiye Jeoloji Kurultayımızda; bulunduğumuz coğrafya ve çevresinde emperyalist ülkelerin kaynak paylaşımı savaşlarının, ülkemize etkileri ile jeolojik kaynak ve varlıklarımızın aranması, araştırılması, bulunması, işletilmesi ve yönetilmesi süreçlerinde yer alan biz jeoloji mühendislerinin, ülke kalkınmasındaki rolü ve önemini topluma ve yöneticilerine doğru ve etkili anlatılmasını sağlamak önde gelen amacımızdır.

Kurultayımızın ana temasının belirlenip ilan edilmesini takip eden dönemde 6 Şubat 2023’te merkez üstü Pazarcık olan 7.8 büyüklüğündeki ve merkez üstü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki ikiz depremlerin ardından Kurultayımızda “Deprem” konusunun ele alınması ve tartışılması amacıyla Doğa Kaynaklı Afetler ve Afet Yönetimi Oturumu”nun yanı sıra 13 Nisan Perşembe ve 14 Nisan Cuma günlerinde “Deprem Özel Oturumu ve Paneli” düzenlenecektir. Deprem konusunda çalışma yürüten meslektaşlarımızın deprem bölgesinde yaptıkları arazi çalışmalarının sonuçlarının sunulacağı oturumlarda bölge genelinde can kaybı ve ağır hasarlara neden olan fay ve fay mekanizmaları, depremin yarattığı hasar ve bu hasarın oluşmasına neden olan faktörler ayrıntılı olarak değerlendirilecektir.

Düzenleme Kurulu olarak, aklın ve bilimin rehberliğinde her yıl gerçekleştirilen ve bu yıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulan Cumhuriyetimizin 100’üncü, Kurultayımızın ise 75’inci yılı olması nedeniyle, daha bir anlam ifade eden Kurultayımıza aklın ve bilimin toplumsal yaşamın her alanında hak ettiği yeri alması gerektiğini düşünen herkesi bekliyoruz…

10 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 09.30’da yapılacak açılış töreni ile başlayacak olan Kurultayımız yerbilimciler başta olmak üzere basına ve tüm halkımıza açıktır. Siz değerli basın mensupları ve halkımızı kurultayımıza katılmaya davet ediyoruz.

75. Türkiye Jeoloji Kurultayı Programı İçin Lütfen Tıklayınız!

Saygılarımızla,

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu          

75. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Düzenleme Kurulu

Okunma Sayısı: 3187
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası