TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİR ÇALIŞTAYI 20 ARALIK 2022
MTA ve MAPEG başkanlığında oluşturulan “Demir Çalışma Grubu” 20 Aralık 2022’de “Demir Çalıştayı” düzenleyecek.

MTA ve MAPEG başkanlığında oluşturulan “Demir Çalışma Grubu” 20 Aralık 2022’de “Demir Çalıştayı” düzenleyecek. Demir Çalışma Grubu tarafından çalıştaya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Demir cevheri yer kabuğunda en çok bulunan ve tüm metaller içinde en çok kullanılan olup, tarih boyunca büyük öneme sahiptir. Bir ülkenin demir-çelik üretimi ve tüketimi o ülkenin ekonomik gücüyle ve gelişmişliği ile yakından ilgilidir. Demir-çelik sanayinde gözlenen gelişmeler ile kalkınma süreci arasındaki yakın ilişkinin sebebi, demir-çelik ürünlerinin tüm endüstriyel dallara girdi vermesinden kaynaklanmaktadır.

Hammadde fiyatlarının dünya çapındaki artışı, yıllık cevher ihtiyacının önemli bir bölümünün ithalat yolu ile karşılanması nedeniyle ülkemizdeki demir madenciliğinin (arama-işletme) önemi artmıştır. Bugüne değin; ülkemizdeki bilinen rezervlerin bir kısmı sorunlu diye bir kenara itilmiş, işletilmelerine yönelik ciddi bir çalışma yapılmamıştır. Bu yataklarla ilgili başlıca iki sorun cevherin içeriği ve üzerindeki örtü kalınlığıdır. Cevherin içeriği uygun değilse; cevher hazırlama ve zenginleştirme yöntemleriyle cevherler zenginleştirilip kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra demir aramacılığında güncel jeolojik-jeofizik verilerle desteklenen yeni yaklaşımlar da farklı bakış açılarıyla değerlendirilmelidir.

Bu amaçla MTA ve MAPEG başkanlığında; kamu, özel sektör, STK’lar ve akademik camianın katılımıyla gerçekleştirilmiş olan toplantılarda sektörün sorunları, yapılması gerekenler, alınması gereken tedbirler değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; "Demir Çalışma Grubu" adı altında ‘Teknik Konular (Aramacılık Faaliyetleri-Cevher Geliştirme ve Teknoloji), İdari ve Ticari Konular (Taşımacılık-Lojistik, Ruhsat-İzinler, Kotalar-Sınırlamalar-Teşvikler ve Maliyet Konuları-Ürün Standartları) ve Sosyal ve Çevresel Konular’ konu başlıklarının değerlendirilmesi adına geniş katılımlı bir çalıştay yapılması planlanmıştır.”

 Çalıştay hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın.

ÇALIŞTAY PROGRAMI (20 Aralık 2022)

09:30    Çalıştay Başlangıcı

İstiklal Marşı - Saygı Duruşu - Çalıştay Bilgilendirme

09:45 

Açılış Konuşmaları

10:30

Çay Kahve Molası

10:45

Panel

12:00

Öğle Yemeği

13:00

Demir Çalışma Masaları Toplantısı

Okunma Sayısı: 625
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası