TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
AFAD BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK AZALTMA GENEL MÜDÜRÜ PROF. DR. ORHAN TATAR’I ZİYARET ETTİK
Yönetim Kurulu üyelerimiz Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının organizasyon yapısında Haziran-2022 tarihinde yapılan düzenleme sonucu “Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğüne” atanan Prof. Dr. Orhan Tatar’ı ziyaret etti.

Yönetim Kurulu üyelerimiz Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının organizasyon yapısında Haziran-2022 tarihinde yapılan düzenleme sonucu “Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğüne” atanan Prof. Dr. Orhan Tatar’ı ziyaret etti.

Yapılan ziyarette; Odamız adına atanmasından dolayı tebrik edip, başarılar dileyen Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan, Haziran-2022 tarihinde kurumun organizasyon yapısının “afet öncesi, sırası ve sonrası” yapılması gereken iş ve işlemlerin yerine getirilmesi ile acil durumların yönetilmesini esas alacak şekilde genişletilerek yeniden düzenlenmesinin bazı eksiklikler olmakla birlikte olumlu buluğumuzu ifade ederek, ancak Oda olarak yıllardır konun önemi ve yaşanan can ve mal kayıpları da dikkate alındığında AFAD Başkanlığının bugün üstelendiği görev ve fonksiyonların daha da genişletilerek “Afet, Acil Durum ve İklim Değişikliği Bakanlığı” haline dönüştürülmesinin elzem olduğunu belirtti.

Yine gerek geçmişte yapılan deprem ve kentleşme şuraları, gerekse TBMM tarafından kurulan deprem araştırma komisyon raporlarında belirtilen konular ile üniversiteler, bilim insanları, TÜBİTAK ve ilgili meslek örgütlerin çok sayıda görüş öneri ve değerlendirmeleri olduğunu ifade ederek, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğünün önemli sorumluluğunun bulunduğunu, özellikle risk azaltma konusunda ülkemizde yaşanan sorun, sıkıntı ve kurumlar arası eşgüdüm eksikliğinin sistematik bir yaklaşımla ele alınarak sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti.

Görüşmede Genel Müdür Sayın Tatar; öncelikle bağlı bulunduğu meslek örgütünün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti. Ülkemizin sıkla doğa kaynaklı afetlerden etkilendiğini belirterek, AFAD Başkanlığının kurumsal yapısının yenilenmesi ve atanması sonrasında, bir yandan kurumsal yapının yenilenmesi, geliştirilmesi ve işleyişinin düzenlenmesi, diğer yandan Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda olan konularla ilgili olarak çalışmalar yürüttüklerini, afet risklerinin azaltılması konusunun kurumsal yapıların mücadelesinin yanı sıra, tüm toplumun kesimlerin bu konudaki bilinç ve farkındalığının artırılması ve sürece destek vermesi suretiyle üstesinden gelinebileceğini ifade ederek, bu konuda üniversiteler, ilgili kurum ve kuruluşlar, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerini önemsediklerini, sürecin birlikte yürütülmesi gerektiğine inandığını belirterek, bundan sonraki çalışmalarda daha fazla birlikte olabileceğimizi ifade etti. Görüşme iyi niyet temennileri ile son buldu.

Okunma Sayısı: 963
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası