TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
VOLKANİK TEHLİKELER, VOLKANİK RİSK VE ANADOLU’DA VOLKANİZMA KONFERANSI
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ve MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı İşbirliğiyle 07 Aralık 2022 tarihinde, saat 20.30`da  “Volkanik Tehlikeler, Volkanik Risk ve Anadolu’da Volkanizma” adlı bir konferans verilecektir.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ve MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı İşbirliğiyle 07 Aralık 2022 tarihinde, saat 20.30`da “Volkanik Tehlikeler, Volkanik Risk ve Anadolu’da Volkanizma” adlı bir konferans verilecektir. Odamızın tüm üyelerine açık olan bu seminerde volkanik tehlikeler, volkanik tehlike haritaları, senaryo bazlı volkanik tehlike modellemeleri, volkanların izlenmesi ve patlamaların önceden tahmin çalışmalarıyla ilgili yapılan çalışmalar tartışılacaktır. Anadolu’da bulunan volkanlar ile ilgili detay bilgilerin ve ülkemizdeki volkanik risklerinin de konuşulacağı konferansta, ülkemizde meydana gelen/gelebilecek birincil ve ikincil volkanik tehlikeler örnekleriyle birlikte anlatılacaktır.   

Türkiye, doğa kaynaklı afetlerden özellikle deprem konusunda tecrübeli olmasına rağmen, 19. yüzyıldan buyana patlamaların olmaması volkanik tehlike ile ilgili çalışmalara öncelik verilmemesine ve volkanik riskin Türkiye’de sorun olmadığı izlenimine neden olmaktadır. Ancak patlamalı püskürmelerin küresel veri analizleri Dünya’nın herhangi bir yerinde her iki yılda bir meydana gelen patlamaların, tarihsel olarak patlama kaydı olmayan volkanlarda da meydana geldiğini göstermektedir. Volkanik tehlike ve risk konularında sınırlı sayıda bilgi bulunması, sürekli bir volkanik aktivite izleme sisteminin olmaması ve yüksek nüfusa sahip olması, Türkiye’nin volkanik tehlike konusunda riskli olarak değerlendirilmesine neden olmaktadır Türkiye, yüksek volkanik tehlike içeren, aktif volkanı bulunan 95 ülke arasında, etkilenecek yüksek nüfusu ile 14. sırada yerini almıştır. Türkiye’de son büyük volkanik felaket 1840’da Ağrı Dağı’nda meydana gelmiş ve tahmini olarak 1900 insan yaşamını kaybetmiştir. Ülkemizde Holosen aktivitesi radyometrik olarak tespit edilmiş, tarihsel kayıtları bulunan yada ileride yeniden aktivite gösterebilecek 14 volkan ve volkanik alan bulunmaktadır. Jeolojik olarak genç volkanik patlama kayıtları, bu volkanların birçoğunun 4 - 6 aralığında şiddetli patlama potansiyeli olduğunu göstermektedir. Ülkemiz dünyanın en hızlı büyüyen kent nüfusu ile birlikte, bu aktif volkanların 30 km çevresinde yaşayan 3,1 milyondan fazla insanın varlığı volkanik riski arttırmaktadır. Bu volkanik risk; volkanların iyi tanınması, üretebilecekleri tehlikelerin ortaya konması, jeolojik-jeofizik ve jeodezik yöntemlerle anlık olarak izlenmesi ile özellikle planlama çalışmalarında depremler, heyelanlar, sel ve taşkınlar gibi doğa kaynaklı tehlikeler altında tanımlanarak çevre düzeni ve imar planı uygulama süreçlerine entegre edilerek ülkemiz insanının karşılaşabileceği riskler en aza indirilebilir.  

Anadolu’da yer alan volkanların geçmişi, günümüzdeki durumları ve gelecekte olabilecek olası aktivitelerinin meydana getireceği tehlikelerin değerlendirileceği bu konferans tüm üyelerimizin ve halkımızın katılımına açıktır.

Zoom Toplantısına Katılın
https://us02web.zoom.us/j/82303143304?pwd=S2FSS2N0Q1hMWGJqcjhVZ3p0STFuUT09

Toplantı Kimliği: 823 0314 3304
Parola: volkanizma

Okunma Sayısı: 3205
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası