TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TÜRKİYE ULUSAL JEOLOJİ BİLİMLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU 3. TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Türkiye Ulusal Jeoloji Bilimleri Birliği (TUJBB)’nin yeni Yönetim Kurulu, 3`üncü toplantısını 4 Kasım 2022 tarihinde MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Daire Başkanlığı toplantı salonunda yaptı.

Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliğinin (The International Union of Geological Sciences-IUGS) 1965 yılından bu yana Türkiye temsilciliğini yapan ve MTA Genel Müdürlüğü tarafından Haziran-2022 tarihinde belirlenen Türkiye Ulusal Jeoloji Bilimleri Birliği (TUJBB)’nin yeni Yönetim Kurulu, 3`üncü toplantısını 4 Kasım 2022 tarihinde MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Daire Başkanlığı toplantı salonunda; “2024 tarihinde Güney Kore’de belirlenecek 2032 Dünya Jeoloji Kongresinin Türkiye’ye alınmasına ilişkin hazırlıklar, Türkiye diri fay haritasının yenilenmesi ve diri fay standartlarının belirlenmesi, jeoloji harita ve kesitlerinde kullanılan semboller ile TUJBB alt komitelerinin kurulması ve bu kurulların çalıştırılması” gündemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıda gündeme alınan konulara ilişkin olarak, Dünya Jeoloji Kongresine hazırlık amacıyla öncelikle ilgili Bakan ve Bakan Yardımcılarına sunum yapılmak üzere hazırlık yapılması, Türkiye diri fay haritasının yenilenmesi konusunda MTA Genel Müdürlüğü tarafından 2023 yılında başlatılacak projenin üniversiteler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek örgütleri tarafından desteklenmesi konusunda çalışma yürütülmesi, diri fay standartlarının uluslararası norm ve standartlarda dikkate alınarak belirlenmesi için bir komisyonun oluşturulması kararlaştırılmıştır. Yine Jeoloji harita ve kesitleri ile gösterim esaslarına ilişkin olarak TS ISO 710 serisi standartlarının yeniden gözden geçirilerek ülkemiz jeolojisine uyarlanması ve varsa eksik ve hataların belirlenerek düzeltilmesi, bu konuda ülke çapında aynı norm ve standartların kullanımı konusunda kılavuz hazırlamak üzere komisyon ve alt çalışma gruplarının oluşturulması ile IUGS’in kuruluşunun 60`ıncı yılı dolayısı ile ortak etkinlik planlanması ve TUJBB’nin daha görünür hale gelmesi için MTA Web sayasına bağlı bir portal oluşturularak IUGS ve TUJBB’nin yaptıkları etkinliklerin görünür hale gelmesi için çalışma yürütülmesi kararları alınmıştır.

Okunma Sayısı: 1079
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası