TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
12 EYLÜL DARBESİYLE HESAPLAŞALIM, TEK ADAM REJİMİNE KARŞI DEMOKRASİYİ SAVUNALIM!
12 Eylül 1980 Askeri Darbesi`nin kırk ikinci yılı nedeniyle TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.

12 EYLÜL DARBESİYLE HESAPLAŞALIM, TEK ADAM REJİMİNE KARŞI DEMOKRASİYİ SAVUNALIM!

Bu ülke topraklarında büyük trajedilere yol açan, tarihe kara bir leke olarak geçen 12 Eylül Askeri Darbesini 42. Yılında bir kez daha kınıyoruz. 12 Eylül, toplumun büyük bir şiddete maruz bırakıldığı bir darbe olduğu kadar, demokratik hak ve özgürlüklerin tümüyle yok sayıldığı bir rejimin de adıdır.

12 Eylül Darbesi ülkemiz açısından aşılmış ve geride bırakılmış bir tarihsel trajediden ibaret değildir. Darbenin ve darbe sonrası kurulan rejimin toplum düşmanı, demokrasi karşıtı özü bugüne kadar tüm iktidarlar boyunca sürdürülmektedir.

Bugün yaşadığımız tek adam rejimi, yönetim anlayışından ekonomi politikalarına, dünya görüşünden baskıcı uygulamalarına kadar her alanda 12 Eylül Darbesi’nin mirasçısıdır.

Ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik krizin temelinde, 12 Eylül Darbesi sonrası uygulanan neoliberal politikaları yatmaktadır. 42 yıldan bu yana iktidarda bulunan siyasi partilerin birbiriyle yarışırcasına gerçekleştirdiği özelleştirme ve piyasalaştırma uygulamaları, ülkemizi bitmek bilmeyen bir kriz döngüsüne sokmuştur.

12 Eylül Darbesi’yle birlikte bir devlet politikası haline getirilen Türk-İslam Sentezi anlayışının sonucu uygulanan gerici, mezhepçi, laiklik karşıtı ve şovenist politikalar, toplumumuzu derin bir ayrışma ve çatışma ile yüz yüze bırakmıştır.

Sokağa çıkan herkesi şiddetle bastıran, gençlerin eğlenmesine bile tahammülü olmayan baskı ve yasakların her geçen gün artarak sürmesi, 12 Eylül geleneğinin ne denli canlı olduğunu göstermektedir.

Bir kez daha altını çizmek isteriz ki: Güçler ayrılığının ortadan kaldırıldığı, parlamentonun etkisizleştirildiği, hukukun yok sayıldığı, laikliğin ayaklar altına alındığı bugünün tek adam rejimi, 12 Eylül Askeri Darbesi’nin ürünü ve en yüksek aşamasıdır!

12 Eylül’de temelleri atılan ekonomide neoliberal, toplumsal yaşamda muhafazakâr, siyasette otoriter yönetim anlayışı tek adam rejimi altında kurumsal ve anayasal bir nitelik kazanmıştır.

12 Eylül Darbesi’nin yarattığı acıların ve toplumsal sonuçların ortadan kalkması, 12 Eylül uygulamalarının tümüyle ortadan kaldırılmasıyla, tek adam rejiminin sona ermesiyle mümkündür. Ülkemizin üzerine derin bir kâbus gibi çöken 12 Eylül karanlığıyla ve onun en yüksek aşaması olan tek adam rejimiyle mücadele etmeye devam edeceğiz!

Gelecek nesillerimizi 12 Eylül Darbesi’nin gölgesinde değil, eşit, özgür ve demokratik bir ülkede yaşatacağız!

EMİN KORAMAZ

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Okunma Sayısı: 347
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası