TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
29. DÖNEM KÜLTÜREL JEOLOJİ VE JEOLOJİK MİRAS ÇALIŞMA GRUBUMUZ İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
29. Dönem Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras Çalışma Grubumuz İlk Toplantısını 15.08.2022 Tarihinde Çevrimiçi Olarak Gerçekleştirdi.

29. Dönem Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras Çalışma Grubumuz ilk toplantısını 15.08.2022 tarihinde çevrimiçi olarak yoğun katılımla gerçekleştirdi. Başkan Nizamettin KAZANCI tarafından açılış konuşması yapılmasından sonra katılan üyeler kendilerini tanıttı.

Önceki dönemlerde yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılarak grup sekretaryasının Nazire ÖZGEN ERDEM ve Ercan AKSOY tarafından yürütülmesi; grup toplantılarının her ayın 3. haftasının pazartesi günü saat 20.30’da yapılması düşüncesi benimsendi. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Komisyon veya Çalışma Gruplarının; Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi ve Grubumuzun çalışma ilkeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.  29. Çalışma Döneminde somut sonuçlar verecek faaliyetlerin hayata geçirilmesi düşüncesine vurgu yapılarak, verimli bir çalışma dönemi geçirilmesi dilekleriyle toplantı sonlandırıldı.

Okunma Sayısı: 737
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası