TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
JEODERGİ’NİN 35. SAYISI YAYIMLANDI
Odamızın Haziran-Temmuz aylarında gerçekleştirdiği etkinliklere, yaptığı basın açıklamalarına ilişkin haberlerin yer aldığı 35. Jeodergi ile karşınızdayız.

Değerli Meslektaşlar
Odamızın Haziran-Temmuz aylarında gerçekleştirdiği etkinliklere, yaptığı basın açıklamalarına ilişkin haberlerin yer aldığı 35. Jeodergi ile karşınızdayız.

Salda Gölü sadece ülkemiz için değil tüm dünya için vazgeçilmez bir jeolojik mirastır. Bu günlerde iki özelliği ile dikkat çeken Salda gölü bir taraftan dünyanın 4.5 milyar yıllık yerkürenin evrimsel süreçlerinin araştırılması için önemli bir potansiyel sunarken, diğer taraftan Mars araştırmalarına da ışık tutuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Türkiye Sedimantoloji Çalışma Grubu, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği tarafından düzenlenen Çalıştaya ilişkin haber dergimizde yer alıyor.

Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu haberi, iki yıllık emeğin ürünü olan ve odamız İstanbul Şube tarafından hazırlan ve 17 Haziran 2022’de galası yapılan “Deprem Belgeseli”, Odamızın kuruluşundan bu yana her yıl geleneksel olarak meslekte 25, 30, 40, 50 ve 60. yılını dolduran üyelerimize verilen “2022 Yılı Emek Ödülleri”ne, TMMOB’un artık süreklileşen zamlara ve Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin kararına yönelik basın açıklamaları dergimizde dikkat çeken diğer haberlerden.

Toplumsal muhalefetin en güzel örneklerinden biri olan, toplumun her kesiminden milyonlarca insanın barışçıl bir şekilde, daha özgür, daha mutlu, daha yaşanır bir ülke talebiyle katıldığı Gezi Direnişiyle ilgili çıkan kanıtsız, tutarsız cezalandırma kararlarından sonra TMMOB ve bağlı Odalar tarafından başlatılan Adalet Nöbeti haberi, 15-16 Haziran büyük işçi yürüyüşüne verilen selamla ve 29 yıldır karartılan Sivas Katliamı’na ilişkin TMMOB basın açıklaması da sayfalarımızda yerini aldı.

Odamızın kamu kurumlarına, temsilciliklerimize, belediye başkanlarına yaptığı ziyaretlere ilişkin haberlerin yanı sıra “Burayı Biliyor musunuz”, “Bilimsel etkinlikler” bölümleri ve şube haberleri her zaman olduğu dergimizin vazgeçilmezleri arasında. Prof. Dr. Emre Dölen tarafından yazılan “Modern Yerbilimlerinin Türkiye’ye Girişi ve Kurumsallaşması” kitabına ve 74. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı’na ilişkin haberler de sayfalarımızda yer buldu.

Bu sayımızda “Eşit Köşe” Şafak Özsoy tarafından hazırlanan “Şehirler ve Sürdürülebilir Yönetim” ve Jülide Erdem tarafından hazırlanan “Kadın ve Anne olarak mühendislik!” başlıklı yazılar yer alıyor.

Bu sayımızda ayrıca Esen Arpat tarafından 1977 yılında “Yeryuvarı ve İnsan” dergisinin Şubat sayısında “Lice Depremi” adıyla yayımlanan ve 6 Eylül 1975 Lice Depremi (M 6,9) sonrasında yapılan saha çalışmalarını kapsayan makalenin; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün “Türkiye Yerkabuğu Özellikleri ve Jeodinamiğinin Araştırılması Projesi” kapsamında yaptığı çalışmalar ile güncellenmiş hali yer almaktadır. Makalenin tamamını günümüz koşullarında yeniden sayısallaştıran ve dergimiz aracılığıyla gelecek nesillere aktarılmak üzere okuyucuların ilgisine sunan Dr. Akın Kürçer ve makalenin sayısallaştırılmasında ve düzenlemesinde görev alan proje çalışanları İrem Avcu, Tayfun Güler, Mustafa Güven ve Munip Kutsal Yıldırgan’a teşekkür ederiz.

İlgiyle okuyacağınız bir sayı olmasını umut ediyoruz.

Dergimizi okumak için lütfen tıklayınız

Saygılarımızla,
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 1300
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası