TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
SEDİMANTOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU 2022 ÇALIŞTAYI: KARADENİZ HAVZALARI VE SEDİMANTOLOJİSİ
Sedimantoloji Çalışma Grubu 2022 Çalıştayı’nın (SÇG-2022) ana teması “Karadeniz Havzaları ve Sedimantolojisi” olarak belirlenmiş ve 1-4 Eylül 2022 tarihleri arasında uluslararası katılımlı olarak yeşil ve mavinin birleştiği Trabzon ilimizde, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün ev sahipliğinde düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Son yıllarda Karadeniz’de petrol ve gaz arama faaliyetlerinin artmasıyla birlikte, Karadeniz ve çevresinde yapılan sedimantoloji araştırma çalışmaları, doğal kaynakların aranarak bulunması çalışmalarında son derece önemli bir hal almış bulunmaktadır. Gerek akademi gerekse ilgili kurum ve kuruluşlar ile benzer alanlarda çalışan bilim insanlarını bir araya getirmeyi amaçlayan ve bilimsel tartışmaların yapılacağı bir toplantı düzenlenmesi planlanmıştır. Bu çerçevede; Sedimantoloji Çalışma Grubu 2022 Çalıştayı’nın (SÇG-2022) ana teması “Karadeniz Havzaları ve Sedimantolojisi” olarak belirlenmiş ve 1-4 Eylül 2022 tarihleri arasında uluslararası katılımlı olarak yeşil ve mavinin birleştiği Trabzon ilimizde, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nün ev sahipliğinde düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

“Karadeniz Havzaları ve Sedimantolojisi” ana başlıklı çalıştayın esas amaçlarından bir tanesi, Karadeniz’deki petrol ve gaz arama faaliyetleri açısından önemli olan sedimantoloji ve sedimanter jeoloji çalışmalarının ele alınması, bilgilerin paylaşılması ve değerlendirmelerinin yapılmasıdır. Ayrıca genç bilim insanları için, Karadeniz’in sedimanter jeolojisi, ekonomik ve stratejik önemi, Karadeniz’in diğer olası ekonomik potansiyeli açısından da konu ele alınarak farkındalık oluşturulması düşünülmektedir. Çalıştay kapsamında düzenlenecek arazi gezilerinde, Doğu Sakarya Zonu’nun stratigrafisi ve özellikle Gümüşhane yöresindeki Mesozoyik havza dinamikleri ve çökel kayıtları incelenecektir.

Bu çalıştayda, Karadeniz Havzaları ve Sedimantolojisi ana başlığı altında;

  • Sedimantoloji ve stratigrafi,
  • Hidrokarbon sistemleri,
  • Sedimanter fasiyesleri ve çökelme ortamları
  • Havza evrimi ve tektoniği,
  • Kıyı sedimantolojisi ve Jeomofoloji,
  • Diyajenez ve dolomit kökenleri,
  • Deniz seviyesi ve iklim değişikliği
  • Deniz jeolojisi ve jeofiziği
  • Paleooşinografi ve paleoiklim

ve diğer sedimantoloji alt başlıkları üzerine yoğunlaşacaktır.

Sedimantoloji ile ilgili bilgi birikimi ve deneyimlerini paylaşmak isteyen tüm katılımcıları, Trabzon’da yapılacak olan Sedimantoloji Çalışma Grubu 2022 Çalıştayı’na (SÇG-2022) davet ediyoruz.

Çalıştay ile ilgili ayrıntılı bilgiler http://www.sedimantoloji.org adresinde yer almakta olup, katılım formu ve bildiri özetinin gönderilmesi için son tarih 30 HAZİRAN 2022’dir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Dr. Merve Özyurt

Düzenleme Kurulu Adına

 

Okunma Sayısı: 895
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası