TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN’I ZİYARET ETTİK
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, II. Başkan Mithat Emre Kıbrıs ve Bolu İl Temsilcisi Atilla Yılmaz 08.06.2022 tarihinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı makamında ziyaret etti.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, II. Başkan Mithat Emre Kıbrıs ve Bolu İl Temsilcisi Atilla Yılmaz 08.06.2022 tarihinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı makamında ziyaret etti.

Söz konusu görüşmede Bolu’da faaliyet gösteren meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar hakkında bilgi paylaşımı yapılarak fay üzerine oturan ve geçmişte önemli depremler yaşamış Bolu’da, ruhsat eki niteliğinde olan zemin ve temel etüt raporlarının denetimin gerçekleştirilmediği belirtilerek, gerek 3194 sayılı İmar Kanunu, gerekse  4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu gereğince zemin ve temel etüt çalışmalarının yerinde denetimi esas alacak şekilde fenni mesuliyeti üstelenen yapı denetim kuruluşları tarafından  denetlenmesi ve  sonrasında belediyenin ruhsata ilişkin inceleme ve denetimleri yapması gerektiği belirtilerek, Belediyenin bu konuda yasal mevzuatı işletmesi gerektiği belirtilmiştir. Yine Odamız tarafından “fay üzerine oturan kentler” kapsamında hazırladığı ve 2021 yılında Bolu Belediye Başkanlığına gönderdiği “Bolu Fay Raporu’ çerçevesinde, Bolu’nun depremselliğine yönelik bilgilendirme yapılarak, kent içinde geçen fay zonlarına ilişkin olarak haritalar paylaşılarak Belediye tarafından acilen bu faylara ilişkin paleosismoloji çalışması başlatması, belirlenen fay zonlarının 1/1000 ölçekli imar planlarına işlenmesi ve mümkünde kentsel dönüşüm faaliyetlerinin öncelikle bu fay zonlarının sakınım bandı içinde yer alan alanlardan başlaması gerektiği düşüncesi paylaşılmıştır. Yine bu kapsamda Odamızın bu çalışmalara her türlü desteği verebileceği de ifade edilmiştir. Toplantıda; Bolu Belediye başkanı Sayın Tanju Özcan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, belirtilen konulara ilişkin çalışma başlatılacağını belirtmiştir. Toplantı iyi niyet temennileriyle tamamlandı.

Okunma Sayısı: 763
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası