TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
DÜNYA’DAN MARS’A BİR PENCERE: ULUSLARARASI KATILIMLI SALDA VE BURDUR GÖLLERİ ÇALIŞTAYI 05-07 HAZİRAN’DA BURDUR`DA DÜZENLENECEKTİR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Sedimantoloji Çalışma Grubu, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği ortaklığı ve ilgili kurumların desteği ile düzenlenecek olan Çalıştay 05-07 Haziran 2022 tarihleri arasında Burdur’da gerçekleştirilecektir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Sedimantoloji Çalışma Grubu, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ve Jeolojik Mirası Koruma Derneği ortaklığı ve ilgili kurumların desteği ile “Dünya’dan Mars’a Bir Pencere: Uluslararası Katılımlı Salda ve Burdur Göller Çalıştay’ı05-07 Haziran 2022 tarihleri arasında Burdur’da Lavanta Tepesi Hotel’de gerçekleştirilecektir.

Bu tema ile ilk defa gerçekleştirilecek olan çalıştayda, Salda ve Burdur göllerinin dünü, bugünü ve geleceği ile antropojenik etkilerin ve iklim değişikliğinin göller üzerindeki etkileri, jeoturizm ve jeolojik miras potansiyelleri, göllerdeki mikrobiyal aktiviteler, hidrolojik ve hidrojeolojik özellikleri, bölgenin tektonik ve jeolojik özellikleri ve Mars’a uzanan yolculukta Salda Gölü’nün önemi gibi konular ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Türkiye’den ve farklı ülkelerden çağrılı bilim insanlarının sözlü sunumları, poster bildirileri ve göllerde gerçekleştirilmiş olan bilimsel çalışmalar ve sonuçlarının, göller ile ilgili sorunlar ve çözümlerinin tartışılacağı bilimsel bu çalıştay kapsamında, “Salda Gölü’nün Dünü, Bugünü ve Geleceği” temalı bir panel de yer alacaktır. Teknik sunumlar ve paneller sonrası Salda ve Burdur gölleri civarında, konularında uzman bilim insanlarının rehberliğinde teknik geziler gerçekleştirilecektir.

Öğrenciler, bilim insanları, meslektaşlar, uzmanlar ve kurum görevlilerin yer alacağı çalıştay bölge insanımızın katılımına açık olup bakanlık, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte sürdürülecektir. Çalıştaya katılım 250 kişi ile sınırlı olup, katılmak isteyenlerin önceden kayıt yaptırması gerekmektedir. Katılmak isteyenlerin program ekinde yer alan çalıştay sekretaryasına (saldacalistay@jmo.org.tr veya saldacalistay@cbs.gov.tr ) başvurmaları önemle duyurulur.

Çalıştay Programı için lütfen tıklayınız

Okunma Sayısı: 3146
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası