TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
29. DÖNEM YÖNETİM KURULU`NDA GÖREV DAĞILIMI YAPILDI
Odamızın 29. Dönem Yönetim Kurulu ilk toplantısını 28. Olağan Genel Kurul Divan Başkanı Hikmet Tümer`in çağrısı ile 29 Nisan 2022 Cuma günü gerçekleştirdi.

Odamızın 29. Dönem Yönetim Kurulu ilk toplantısını 28. Olağan Genel Kurul Divan Başkanı Hikmet Tümer`in çağrısı ile 29 Nisan 2022 Cuma günü gerçekleştirdi.

Toplantıya; 29. Dönem Yönetim Kuruluna seçilen üyeler Hüseyin Alan, Buket Yararbaş Ecemiş, Mithat Emre Kıbrıs, Seçkin Gülbudak, Işık Şener Aydemir, Hüseyin Akkuş, Özgür Değirmenci, Burcu Turan katıldı.

Ana Yönetmeliğimizde tarif edildiği şekilde yapılan açılışın ardından Yönetim Kurulu üyeleri kendini tanıtarak dilek ve temennilerini bildirdiler. Toplantının devamında 29. Dönem Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı.

Buna göre;
Yönetim Kurulu Başkanı: Hüseyin ALAN
Yönetim Kurulu II. Başkanı: Mithat Emre KIBRIS   

Yönetim Kurulu Yazman Üyesi: Buket YARARBAŞ ECEMİŞ
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi: Seçkin GÜLBUDAK
Yönetim Kurulu Mesleki Uygulamalar Üyesi: Hüseyin AKKUŞ
Yönetim Kurulu Yayın Üyesi: Işık Şener AYDEMİR
Yönetim Kurulu Sosyal İlişkiler Üyesi: Özgür DEĞİRMENCİ
olarak belirlendi

Görev dağılımının ardından yeni döneme ilişkin alınması gereken bazı kararlar alındı. Yönetim Kuruluna yeni katılan Yönetim Kurulu Üyelerimize JMOBİS’in ve çalışma işleyişinin tanıtılmasına yönelik planlama, İl Temsilciliklerin belirlenmesi konusunda örgüt birimlerine yazı yazılması, yeni dönem çalışma kurul ve komisyonlarına ilişkin çalışma başlatılması, önceki dönem yapılan ve üretilen çalışmaların gözden geçirilerek değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucuna göre eksikli konularda çalışma yürütülmesi kararlar alındı.

29. Çalışma dönemine ilişkin, katılımcı bir anlayışla çalışma programının hazırlanması amacıyla görevlendirmeler ile sempozyum, seminer, eğitim vb. gibi etkinliklerin hem yüz yüze hem de dijital ortamda daha etkin bir şekilde yapılabilmesinin yollarının geliştirilmesi için çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Bir sonraki Yönetim Kurulu tarihi belirlenerek toplantıya son verildi.

 

Okunma Sayısı: 2907
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası