TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
GEZİ RUHUYLA 1 MAYIS`TA ALANLARDAYIZ!
1 Mayıs’ta Gezi ruhuyla alanları dolduracak tüm emekçiler, insana, doğaya, hayata, demokrasiye, hukuka, adalete düşman olanlara tepkilerini gösterecekler. Yoksulluğa, işsizliğe, adaletsizliğe, hukuksuzluğa karşı bıkmadan, usanmadan ve kararlılıkla karşı duracak ve haykıracaklar…

 

136 yıldan bu yana kutlanan 1 Mayıs birlik, mücadele ve dayanışma günümüz kutlu olsun.

Tüm dünya emekçileri sınıfsız, savaşsız, sömürüsüz bir dünya özlemi ile her yıl olduğu gibi bu yıl da bir araya gelecek. Tüm sosyal, ekonomik buhranlarda olduğu gibi pandemiyi de fırsata çeviren iktidarlar ve işbirlikçilerine gasp edilmiş hakları, içine düşürüldükleri ağır ekonomik koşullar ve değersizleştirilmiş emekleri için hesap soracaklar.

Ülkemiz; yasama, yürütme ve yargının, partili Cumhurbaşkanı tarafından, tek elden yürütüldüğü kapkaranlık bir dönemden geçmektedir. Ülke kaynakları aklını, vicdanını ranta teslim etmiş iktidar ve yandaşlarınca talan edilirken, ekonomi her geçen gün daha da kötüye gitmektedir. Gelir dağılımında eşitsizlik artmakta, en yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay katlanarak artmakta, devletten gelir garantili büyük yatırımlar iktidarın bir grup azınlık yandaşına pay edilmektedir.   

İşsizlik oranının ölçüsüz biçimde artışının yanı sıra, iş bulanların da güvencesiz çalışma ve iş güvenliğinden yoksun çalışma koşullarına mahkûm edildiği ülkemizde, emeklilerin açlık sınırının altında kalan ücretleri nedeniyle iş aramak zorunda bırakıldığı, istihdam yaratmak yerine, sosyal yardım adı altında, yarattığı yoksul kesimi oy deposu olarak kullanan bir zihniyetle karşı karşıyayız.  

Toplumsal muhalefetin en güzel örneklerinden biri olan, toplumun her kesiminden milyonlarca insanın daha özgür, daha mutlu, daha yaşanır bir ülke talebiyle ve barışçıl bir şekilde katıldığı Gezi Parkı Direnişiyle ilgili mesnetsiz, tutarsız iddialarla mahkûmiyet kararları çıkarıldı. Bu mahkûmiyet iktidarın ve tek adam rejiminin, kendi doğasına, insanına, emeğine sahip çıkanlar tarafından yapılan eleştiri ve protestolardan duyduğu derin korku ve kinin bir göstergesi olduğu gibi, adaletsizlik, hukuksuzluk ve vicdansızlıkta hangi mertebelere inebileceğinin de bir göstergesi olmuştur aynı zamanda.

1 Mayıs’ta Gezi ruhuyla alanları dolduracak tüm emekçiler, insana, doğaya, hayata, demokrasiye, hukuka, adalete düşman olanlara tepkilerini gösterecekler. Kendilerine reva görülen yoksulluğa, işsizliğe, adaletsizliğe, hukuksuzluğa karşı bıkmadan, usanmadan ve kararlılıkla karşı duracak ve haykıracaklar…

Yaşasın 1 Mayıs…

Yaşasın İşçinin, Emekçinin Bayramı…

Yaşasın Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günümüz…

Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilecek 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü Miting alanları için lütfen tıklayınız

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

 

Okunma Sayısı: 3432
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası