TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ`NİN 65/2 SAYISI YAYIMLANDI
1947 yılından bu yana aralıksız olarak yayımlanan, yerbilimleri dünyasının hakemli dergilerinden biri olan "Türkiye Jeoloji Bülteni`nin 65/2 sayısı" yayınlandı.

Türkiye jeoloji Bülteni`nin 65/2. Sayısı yayımlandı. Bu sayımızda;

Gürol Seyitoğlu, Esra Tunçel, Bülent Kaypak, Korhan Esat, Ergin Gökkaya tarafından hazırlanan;

  • "The Anatolian Diagonal: A Broad Left-Lateral Shear Zone Between the North Anatolian Fault Zone and the Aegean / Cyprus Arcs Anadolu Çaprazı: Kuzey Anadolu Fay Zonu ile Ege/Kıbrıs Yayları Arasında Geniş Bir Sol Yanal Makaslama Zonu",

Ferhat Bozan, Zafer Aslan tarafından hazırlanan;

  • "Büyükbostancı-Çiçekpınar (Balıkesir, KB Türkiye) Yöresindeki Oligosen-Miyosen Yaşlı Kalk-alkalen Volkanik Kayaçların Mineral Kimyası, Jeokimyası ve Petrolojisi/Mineral Chemistry, Geochemistry and Petrology of Oligocene-Miocene Calc-alkaline Volcanic Rocks in Büyükbostancı-Çiçekpınar (Balıkesir, NW Turkey)",

Ahmet Evren Erginal, Nurettin Yakupoğlu, Çağlar Çakır, Abdullah Akbaş, Serkan Kükrer tarafından hazırlanan;

  • "Termination of Little Ice Age in Northeastern Anatolia: A Multi-proxy Paleolimnology Study of Lake Aygır Sediments, (Kars, NE Anatolia)/Kuzeydoğu Anadolu’da Küçük Buzul Çağı’nın Sonu: Aygır Gölü Sedimanlarının Çoklu Proksi Paleo-Limnolojik İncelemesi (Kars, KD Anadolu)",

Ali Akbar Aali, Aref Shirazi, Adel Shirazy, Shayan Khakmardan, Abbas Maghsoudi, Ardeshir Hezarkhani tarafından hazırlanan;

  • "Geophysical Study to Identify Iron Mineralization Anomalies Using Terrestrial Magnetometry in the Chak-Chak Exploration Area, Iran",

Güldem Kamar tarafından hazırlanan;

  • "Göl Çökellerinde Polen Analizine Dayalı Paleoiklim Rökonstriksüyonu İçin Yerbilimci Bir Yaklaşım; Sorunlar ve Çözümler/A Geoscientist Approach to Palaeoclimate Reconstruction Based on Pollen Analysis of Lake Deposits; Problems and Solutions",

Gül Şen, Türker Yakupoğlu tarafından hazırlanan;

  • "Moralli Deresi Sisteminin Kuvaterner Yaşlı Tortullarının Tane Boyu Dağılımı ve Depolanma Ortamları (Tuşba, Van, Türkiye)/Grain Size Distribution and Depositional Environment of Quaternary Sediments in Moralli Stream System (Tuşba, Van, Turkey)

İyi okumalar dileriz...

Türkiye Jeoloji Bülteni`ni okumak için lütfen tıklayınız

Okunma Sayısı: 2861
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası