TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
ALTIN ÇEKİÇ JEOLOJİ BİLİM VE JEOLOJİ ARAŞTIRMA/MAKALE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİ BELLİ OLDU
Jeoloji biliminin gelişmesine, mesleğin bilimsel ve pratik etkinliğine katkı veren araştırma ve makale sahibi Oda üyelerinin belirlenmesi ve ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen Altın Çekiç Jeoloji Bilim Ödülü ve Jeoloji Araştırma/Makale Ödülleri Türkiye Jeoloji Kurultayı’nda verilecektir.

Jeoloji biliminin gelişmesine, mesleğin bilimsel ve pratik etkinliğine katkı veren ‘Jeoloji Bilim, Araştırma ve Makale` sahibi Oda üyelerinin belirlenmesi ve ödüllendirilmesi işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ‘TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Jeoloji Bilim Ödülü ve Jeoloji Araştırma/Makale Ödülleri Yönetmeliği` kapsamında, 2021 yılı için başvurulan veya önerilen aday ve makaleler arasında yapılan değerlendirme sonucunda ödüle değer bulunan kişi ve makalelere her yıl Jeoloji Bilim Ödülü ve Jeoloji Araştırma/Makale Ödülleri Türkiye Jeoloji Kurultayı`nda verilmektedir.

Odamıza başvuruda bulunan araştırma/makaleler  arasından seçici kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda,

1-Genel Jeoloji Anabilim Dalında :Çiğdem TEPE ve Hasan SÖZBİLİR tarafından hazırlanan ve Turkish Journal of Earth Sciences ‘da 2021 de yayınlanan “Updated historical catalog of İzmir region (western Anatolia) and its importance for the determination of seismogenic source başlıklı makalede ;“İzmir ve yakın çevresinde meydana gelmiş tarihsel depremlere ait mevcut kataloglardan derlenmiş bilgi ve belgelere dayanılarak belli depremler için eş şiddet haritaları hazırlanmış, şiddetten yola çıkılarak büyüklük değerlendirmeleri yapılmış, tarihsel depremler hakkında farklı kaynaklarda verilen bulgular karşılaştırılmış ve bölgedeki diri faylarla olan olası ilişkileri tartışılarak  bölgeye ait deprem kataloğu güncellenmiştir. Makalenin doktora tezinden üretilmiş olması,  gerek sunduğu veri, gerekse kapsamlı ve çok boyutlu tartışma bölümü içermesi ve oluşturulan yeni katalog verisinin bölgede yapılacak araştırmalarda kullanılma potansiyelinin bulunması olguları dikkate alınarak Altın Çekiç Makale Ödülüne layık olduğu değerlendirilmiştir

  • (“Tepe, Ç., Sözbilir, H., Eski; S., Sümer, Ö. & Özkaymak, Ç. Updated historical catalog of İzmir region (western Anatolia) and its importance for the determination of seismogenic source. Turkish Journal of Earth Sciences 30, 779–805.” adlı makalesi,

2-Maden Yatakları Ve Jeokimya Anabilim Dalında: Mustafa ÇİÇEK vd. tarafından hazırlanan ve 2021 yılında Ore Geology Reviews’da yayınlanan “Variation of Cu, Fe, S and Pb isotopes in sulfides from hydrothermal mineralization from the Yenice region in Çanakkale, Biga Peninsula, NW Turkey”  başlıklı makalede; “Biga Yarımadası’nda Yenice (Çanakkale) civarında bulunan ve baz metal sülfit mineralleri açısından zenginleşme gösteren porfiri, skarn ve epitermal yataklanmalardan alınan sülfit minerallerinin metal izotop özellikleri araştırılmış, elde edilen bulgular hem yatak hem de maden bölgesi ölçeğinde irdelemiş, cevherli minerallerin ve bunlara kaynaklık eden akışkanların izotop jeokimyasal özelliklerinde gözlenen konumsal değişiklikler hakkında yorumalar yapmıştır. Söz konusu makalenin doktora tezinden üretilmiş olması, özellikle Cu ve Fe gibi alışılageldiğin dışındaki izotop sistemlerinin Türkiye’deki metalik cevherleşmeler üzerinde uygulanabilirliğinin gösterilmesi açısından bilimsel bir örnek sunması olguları dikkate alınarak makalenin Altın Çekiç Makale Ödülüne layık olduğu değerlendirilmiştir

  • Çiçek, M., Oyman, T. & Palmer, M.R. Variation of Cu, Fe, S and Pb isotopes in sulfides from hydrothermal mineralization from the Yenice region in Çanakkale, Biga Peninsula, NW Turkey. Ore Geology Reviews 136, 104 255, https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2021.104255.

3-Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalında: Serhat TONKUL vd.  tarafından hazırlanan ve  Geothermics dergisinde 2021 yılında yayınlanan “Characterization of Sb scaling and fluids in saline geothermal power plants: A case study for Germencik Region (Büyük Menderes Graben, Turkey” başlıklı makalede; Germencik jeotermal sahasındaki bir güç santralinin ön ısıtma düzeneğinde kabuklaşma yaparak üretimi ciddi bir şekilde düşüren Antimon kabuklaşması detaylı şekilde incelenmiş, antimon çökelmesinin rezervuar kayaç kompozisyonu bakımından nedenleri araştırılmış ve kabuklaşmanın engellenmesi için çözüm önerilerine değinilmiştir. Eşanjör sisteminden derlenen örneklerde jeokimyasal analizler yapılmış, pH-antimon derişimi koşulları incelenmiş, sıcaklık-soğuma modeleri oluşturulmuş, farklı antimon bileşiklerinin ortaya çıktığı gözlenmiş ve kavramsal ve sayısal sıcaklık modellemesi ile en uygun reenjeksiyon sıcaklığının 95°C olacağı önerilmiştir. Söz konusu makalenin doktora tezinden üretilmiş olması, jeotermal güç santrallerinde verimliliği etkileyen en önemli parametrelerden biri olarak tanımlanan kabuklaşmanın önlenmesi ve verimliliğin artırılması için en uygun reenjeksiyon sıcaklığının tespit edilmesine yönelik bilimsel bir araştırmayı ve sonuçlarını paylaşıyor olması olguları dikkate alınarak makalenin Altın Çekiç Makale Ödülüne layık olduğu değerlendirilmiştir

  • Tonkul, S., Baba, A., Demir, M.M. & Regenspurg, S. 2021. Characterization of Sb scaling and fluids in saline geothermal power plants: A case study for Germencik Region (Büyük Menderes Graben, Turkey). Geothermics 96, 102227, https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2021.102227.

TMMOB-Jeoloji Mühendisleri Odası Altın Çekiç Jeoloji Araştırma/Makale Ödülüne başvuran ve seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre altın çekiç “araştırma/makale ödülüne” layık görülen değerli meslektaşlarımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Saygılarımızla,

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 662
Fotoğraf Galerisi
En Çok Okunanlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası