TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANINI ZİYARET ETTİK
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Yönetim Kurulu II. Başkanımız Faruk İlgün, İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Bora Sonuvar ile Şube Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Aydınel İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Banu Dayangaç,  Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürü Bahattin Murat Demir, Mühendislik Jeoloji Şube Müdürü Ata Türkel’i 23.12.2021 tarihinde ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan, Yönetim Kurulu II. Başkanımız Faruk İlgün, İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Bora Sonuvar ile Şube Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Aydınel İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Banu Dayangaç,  Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürü Bahattin Murat Demir, Mühendislik Jeoloji Şube Müdürü Ata Türkel’i 23.12.2021 tarihinde ziyaret etti.

Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan Odamızın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aktardıktan sonra, toplumun yaklaşık yüzde sekseninin 30 Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yaşadığı ifade edilerek, büyükşehir belediyelerinin doğa kaynaklı tüm afet türlerine hazırlıklı hale gelebilmesi için Büyükşehir Belediyelerin kurumsal altyapısı içinde Zabıta Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı gibi standart daire başkanlıkları arasına “Afet Daire Başkanlığı”nın da eklenmesi gerektiğini belirtti. Söz konusu Afet Daire Başkanlığının, jeolojik/ hidrolojik kökenli afetlerin yanı sıra meteolojik, kozmik, biyolojik ve yangın afetleri ile iklim değişikliğine ilişkin çalışmaları da yürütecek kapasitede olması gerektiğini belirterek “kentsel afet risklerinim minimize ederek çalışmaların tek elden ve bütünlüklü olarak yürütmesi gerektiğini” belirtti. Yine bu kapsamda itfaiye daire başkanlıklarının kapasite ve görev tanımın değiştirilerek “İtfaiye ve Müdahale Daire Başkanlığı” haline dönüştürülmesi, afet sonrası hizmetleri yürütmek amacıyla  yerel idareler bünyesinde “Sosyal Yardım ve İyileştirme” Daire Başkanlıklarının kurularak bu alanda büyükşehir belediyelerinin kapasitesinin geliştirilmesi gerektiği yönündeki düşüncelerimizi aktardı. Yerel idarelerin doğa kaynaklı afetlere karşı kapasitesinin geliştirilmesinin elzem olduğuna vurgu yapan Alan, belirtilen konuların Büyükşehir Belediyelerinde de tartışılması gerektiğini belirtti.

Yine görüşme kapsamında, her yıl odamız tarafından düzenlen Türkiye Jeoloji Kurultayının önemine vurgu yapılarak bu yıl 74. düzenlenecek olan Türkiye Jeoloji Kurultayının ana temasının “Doğa Kaynaklı Afetler” olduğu ifade edilerek, kurultay içinde düzenlenecek doğa kaynaklı afetler özel oturumunda  “büyükşehir belediyelerin yaptığı çalışmaları” kamuoyuna sunmaları konusunda ki düşüncelerini aktardı.

Söz konusu görüşmede Daire Başkanı Banu Dayangaç; Büyükşehir Belediyelerini afetler konusundaki kapasitesinin artırılması, afetler öncesi, sırası ve sonradaki iş ve işleyişim koordinasyonu konusunda özel bir çabaya gerek olduğu vurgulanarak, kurumsal yapılanma konusundaki önerilerimizin değerlendirileceğini ve bu konuda benzer görüşleri paylaştığını ifade etti. 74. Türkiye Jeoloji Kurultayında İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı olarak katkı vermek için çabalarının devam ettiğini belirterek kurultaya katılmak istediklerini ifade etti.

Söz konusu ziyaretten sonra odamız heyeti, Afet ve Risk Yönetimi Şube Müdürü Bahattin Murat Demir, Mühendislik Jeolojisi Şube Müdürü Ata Türkel’i ziyaret ettik.

 Ziyaret, birlikte çalışma ve iyi niyet temennileri ile son buldu.

Okunma Sayısı: 4046
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası