TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
AFAD BAŞKANI VALİ YUNUS SEZER’İ ZİYARET ETTİK
Eylül-2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) atanan Vali Yunus Sezer’i ziyaret ederek başarılar diledik.

Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan ile Denetleme Kurulu Başkanı H. İbrahim Yiğit’ten oluşan Odamız heyeti, AFAD Başkanı Vali Sayın Yunus Sezer’i tebrik ederek başarılar diledikten sonra, ülkemizin karşı karşıya kaldığı doğa kaynaklı afetler konusundaki düşüncelerini paylaştı.

Söz konusu görüşmede Alan, son iki yılda deprem, heyelan, kaya düşmesi, sel baskını gibi jeolojik/hidrolojik afetlerden dolayı 500 yakın yurttaşımızın yaşamını yitirdiğini, 100.000 ne yakın konut, işyeri vb yapının hasar gördüğünü veya yıkıldığını, bu afetlere tıbbi jeolojik riskler ile müsilaj, Covid-19 gibi biyolojik kökenli afetleri de ilave ettiğimizde 200.000’i aşkın insanımızın yaşamını yitirdiğini belirterek, AFAD Başkanlığının bu derece büyük afet tehlike ve risklerini yönetecek kurumsal altyapı ve kapasiteye sahip olmadığını, Başkanlığın öncelikle kurumsal altyapısını “doğa kaynaklı afet” türlerinin tamamı ile mücadele edebilecek şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etti.

Yine ülkemizde yer alan 7269 sayılı Afetler Kanunun 1959 yılında çıkarıldığını, bu kanunun günümüz afet sistematiğini tanımlama ve zarar azaltma konusunda yetersiz olduğunu, 7269 sayılı kanun başta olmak üzere 3194 sayılı imar kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, afet sigortaları kanunu, çevre kanunu gibi düzenlemelerin biri birini tamamlar şekilde yenilenmesi gerektiğini aksi takdirde küresel ikim değişikliği etkilerinin her gün daha da artığı ülkemizde,  başta jeolojik/ hidrolojik afetler ile meteorolojik kökenli afetler olmak üzere, doğa kaynaklı afetlerle mücadelenin daha da imkansız hale gelebileceği konusundaki kaygılarını aktardı. Bu kapsamda, afetlerle mücadele kültürü ve altyapının geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapılarak, ülke nüfusumuzun %80`inin 30 Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşadığı düşünüldüğünde, Büyükşehir Belediyeleri bünyesinde afet daire başkanlıklarının kurulması, itfaiye teşkilatının müdahale birimi haline dönüştürülmesi ile iyileştirme, sosyal yardım ve dayanışma daire başkalıklarının kurulması ve görev alanlarının tanımlanması gerektiğini belirtti.

Söz konusu görüşmede ayrıca ülkemizde çoğu büyükşehir niteliğinde ki 24 kent, 110 nu aşkın ilçe ile 500 ü aşkın mahalle veya köy yerleşim biriminin fay zonları üzerinde inşa edildiği,  yaşanan depremlerde en çok ölüm ve ekonomik kaybın bu kentlerde ortaya çıktığını belirtilerek, bir çok ülkede fay zonları üzerinde yapı inşasına sınırlama getirilirken ülkemizde fay zonları üzerine yapı yapmanın serbest olduğu, her gün ruhsat veren birimlerce onlarca yapıya “yapı ruhsat izni” verildiğini ifade ederek, FAY YASASININ bir an önce çıkarılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Görüşmede Vali Yunus Sezer; odamızın yaptığı ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederek, kurumun ülkenin afetler konusundaki sorunlarına vakıf olduğunu, mevcut kurumsal alt yapının geliştirilmesi konusunda çalışmaların son aşamaya geldiğini, yine kurumun insan kaynağının geliştirilmesi konusundaki çalışmaların devam ettiğini, bu ihtiyacın günün koşullarına göre geliştirileceğini, yasal mevzuat düzenlemeleri ile diğer konularda çabaların devam ettiğini, bu konuda meslek örgütlerine önemli sorumluluklar düştüğünü, ülkemiz afet risklerinin azaltılması noktasında meslek örgütlerinden katkı ve destek beklediklerini belirtti.

Görüşme iyi niyet ve daha fazla işbirliği temennileri ile son buldu.

Okunma Sayısı: 441
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası