TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
DOĞA KAYNAKLI AFETLER VE JEOETİK PANELİ
14 Ekim Uluslararası Jeoetik Gününde “DOĞA KAYNAKLI AFETLER-JEOETİK PANELİ” düzenlenecektir. Doğa Kaynaklı Afetler-Jeoetik Paneli  14 Ekim 2021 tarihinde düzenlenecek olup, tüm halkın katılımına açıktır.

2016 yılında Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği (IUGS) tarafından düzenlenen 35. Dünya Jeoloji Kongresi’nde insanın-doğa ile etkileşiminde etik değerlerin önemine vurgu yapmak, gezegenimizdeki jeoçeşitliliğin korunmasını sağlamak amacıyla “Jeoetik Deklarasyonu” yayınlamıştır.

Söz konusu deklarasyonun yayınlanmasının ardından IUGS’nin öncülüğünde Uluslararası Jeoetiği Destekleme Birliği (İnternational Association for Promoting Geoethics (IAPG)) kurulmuş ve jeoetik konusunun dünyada gelişmesi için öncülük etmeye başlamıştır.

Odamız tarafından da ülke temsilciliği için 2018 yılında Uluslararası Jeoetiği Destekleme Birliği’ne başvuruda bulunulmuş, ülke üyeliğinin kabul edilmesinin ardından, Meslek Etiği Yönetmeliği (JEOETİK)  çalışmalarına başlanılmış ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Meslek Etiği Yönetmeliğini (JEOETİK) 03.08.2019 tarih ve 30851 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Söz konusu yönetmeliğin yayınlanmasının ardın Odamız kurumsal üye olabilmek adına Uluslararası Jeoetiği Destekleme Birliğine (IAPG) başvuruda bulunmuş ve üyeliği 2020 yılının sonunda kabul edilmiştir.

Uluslararası Jeoetiği Destekleme Birliği (IAPG), 14 Ekim gününü “Uluslararası Jeoetik Günü” olarak belirlemiş, söz konusu günü de içine alan hafta boyunca bir dizi etkinliğin yapılmasını tavsiye etmiştir.

Son yıllarda ülkemizde deprem, sel/taşkın, heyelan, kaya düşmesi, çığ düşmesi, tıbbi jeolojik riskler gibi jeolojik/hidrolojik afetlerden, kuraklık, fırtına gibi meteorolojik afetlere, yeraltı ve yerüstü yangınlarından, musilaj, Covid-19 gibi biyolojik afetlere kadar, doğa kaynaklı afetlerde önemli artışlar yaşanmış, bu afetlerden kaynaklı olarak on binlerce yurttaşımız yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmış ve milyarlarca lira maddi kayıpla karşı karşıya kalınmıştır.

Uluslararası Jeoetiği Destekleme Birliğine (IAPG)  üye olan Odamız, ülkemizin üzerinde yer aldığı bölgenin jeolojik olarak yüksek derecede afet tehlikeleri barındırdığı; bu tehlike koşullarında afet risklerinin azaltılmasının yaşamsal ve stratejik düzeyde önem taşıdığını, herkesin, ilgili tüm kurumların bildiği bir durum olmasına rağmen gerek mesleki, gerek toplumsal,  gerekse de yönetsel alanda yaşanan etik sorunların dile getirilmesi amacıyla 14 Ekim Uluslararası Jeoetik Gününde “DOĞA KAYNAKLI AFETLER-JEOETİK PANELİ düzenleyecektir.

Doğa Kaynaklı Afetler-Jeoetik Paneli  14 Ekim 2021 Perşembe günü saat 20.00’de zoom uygulaması üzerinden  düzenlenecek olup, tüm halkın katılımına açıktır.

Panel Tarihi: 14.10.2021

Saat: 20.00

Zoom linki

https://us02web.zoom.us/j/88389423339?pwd=ZlJnSmtzVkk2ZFlMbnJSTk96VklKUT09

Toplantı ID: 883 8942 3339

Şifre: jeoetik

 

Okunma Sayısı: 2979
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası