TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
BASINA VE KAMUOYUNA
EĞİTİM SEN’E AÇILAN KAPATMA DAVASI, SİYASİ İKTİDARLARIN VE DEMOKRATİKLEŞMENİN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERİYOR !

1990’lı yıllardan günümüze kadar kararlı bir şekilde sürdürülen Kamu Çalışanlarının Sendikal haklar ve demokrasi mücadelesinin önemli bir bileşeni olan Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’na, tüzüğünden “bireylerin ana dillerinde öğrenim görmesi” ifadesinin çıkartılmamasını gerekçe göstererek 4688 sayılı Kanunun 37. maddesine dayalı olarak Ankara Başsavcılığınca kapatma davası açılmıştır.

Davanın gerekçesi, ülkemizdeki demokratikleşme sürecinin sancılarını, demokratikleşme söyleminin arkasına sığınanların tutarsızlıklarını ve sözde demokrasiyi ortaya çıkarmıştır.

Devletin resmi kanalı  TRT’de Türkçe dışındaki dil ve lehçelerde yayın yapılması ve Kürtçe dil kurslarının serbest bırakılması ile övünülen, bu durumun “AB için önemli bir adım” olarak nitelenen bir dönemde, Eğitim Sen’e tüzüğündeki “toplumun bütün bireylerinin, temel insan hakları ve özgürlükleri doğrultusunda demokratik, laik, bilimsel ve parasız eğitim görmesini, bireylerin anadilde öğrenim görmesini ve kültürlerini geliştirmesini savunur” şeklindeki en temel insan hakkını içeren sendikal amaçların, Anayasaya aykırı  bulunarak kapatılma dava açılması, oldukça düşündürücüdür.

Bu dava bir kez daha göstermiştir ki, demokratik hakların kazanılarak korunması ve geliştirilmesi ancak bu hakların gerçek sahiplerinin kararlılığına ve mücadelesine bağlıdır. Halkın sorunlarına kalıcı çözümler bulmaktan uzak, sermayenin talepleri doğrultusunda “demokrasi oyunu” oynayan iktidarlar, bu hakların gerçek savunucusu ve uygulayıcısı olamaz.

Soruşturma, sürgün, ceza davaları vb. baskı ve engellemelere rağmen sendikal haklar ve demokrasi mücadelesini kararlılıkla sürdüren Eğitim Sen’e açılan bu kapatma davası derhal geri çekilmelidir.

Jeoloji Mühendisleri Odası, kapatma davasına karşı Eğitim Sen’le dayanışma içinde, sendikanın susturulmasına yönelik her türlü girişimin  karşısında olacaktır.

Kapatma davasının ilk duruşmasının yapılacağı 13.07.2004 tarihinde demokrasi ve emek güçleri, antidemokratik uygulamaya karşı hukuk mücadelesinde EĞİTİM-SEN ile birlikte olduklarını  gösterecektir.

TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU

Okunma Sayısı: 2762
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası