TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TUBİTAK BAŞKANINI ZİYARET ETTİK
TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı 73. Türkiye Jeoloji Kurultayına verdiği destek nedeniyle ziyaret ederek teşekkür ettik.

17.06.2021 tarihinde, Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan, Yönetim Kurulu Yazman Üyesi D. Malik Bakır ile Odamız Bilimsel ve Teknik Kurul Başkanı Prof. Dr. Erdin Bozkurt’an oluşan Oda heyetimiz, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı 73. Türkiye Jeoloji Kurultayına katılarak verdiği destekten dolayı ziyaret ederek teşekkür ettiler.

Söz konusu görüşmede, TÜBİTAK’ın son yıllarda başta deprem araştırmaları olmak üzere doğa kaynaklı afetler konusunda yapılan bilimsel projelere verdiği desteğin önemli olduğunu, bir deprem ülkesi olan ülkemizin bu araştırmaları bilimsel temelli olarak genişleterek devam etmesinin ülkemizin jeolojisinin aydınlatılmasına önemli katkılar sunmasının yanında, depremlere karşı hazır hale getirilmesine de önemi katkılar sunacağı vurgulandı.

Yine son günlere Marmara Denizinde görülen “musilajın” toplumda yarattığı korku ve paniğin yanı sıra bu olayın bir çevresel felakete dönüşmemesi için  kıyı ve deniz jeolojisi ile deniz hidrobiyolojisi üzerine yapılacak çalışmaların önemini bir kez daha ortaya çıkardığını, başta İstanbul olmak üzere Marmara Denizine kıyısı bulunan kentsel yerleşim alanlarından kaynaklı  evsel ve endüstriyel atıklar ile tarımsal üretim alanlarında kullanılan gübrelemeden kaynaklı kirleticilerinin önlenmesi gerektiği belirtilerek, özellikle küresel iklim değişimin Marmara denizinde meydana getirdiği fiziko-kimyasal değişimlerinin de araştırılmasının önemli olduğu vurgulanarak bu konuda da TUBİTAK’a önemli görevler düştüğü belirtildi.

Görüşmede ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise, ülkemizin bir deprem ülkesi olması nedeniyle Elazığ depreminden sonra multi-disiplineer çalışmaları içeren deprem araştırma projelerine destek konusuna ağırlık verdiklerini, bu kapsamda 2021 yılında çok sayıda projenin desteklendiğini,  yine geçtiğimiz ay Ege Denizinde  deprem araştırmalarını temel alan deniz jeolojisi ve sismiği konusunda bir ekip oluşturarak çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Yine Marmara denizde görülen “musilaj” olayına ilişkinde TÜBİTAK Başkanlığında bir bilim heyeti oluşturulduğunu, bu heyetin ilk toplantılarını yaptığını, önümüzde günlerde bu alanda yapılacak çalışmalara başlanacağını ifade ederek bu konuda gerek üniversitelerden gerekse meslek örgütlerinden gelen önerilere açık olduklarını belirtti.

Görüşme; 73. Türkiye Jeoloji Kurultayına verdikleri destekler nedeniyle plaket ve “jeolog çekici” takdimi ve iyi niyet temennileri ile son buldu.

Okunma Sayısı: 2805
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası