TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
ACI KAYBIMIZ: Dr. Mustafa ŞENEL
Jeoloji camiasının yetiştirdiği çok değerli bir ustamızı yitirdik.

Dr. Mustafa ŞENEL, 1950 yılında Fatsa’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden 1976 yılında mezun oldu ve MTA Jeoloji Etütleri Dairesi’nde çalışma hayatına başladı. MTA’da proje başkanı ve kamp şefi olarak Türkiye’nin birçok yerinde jeolojik araştırmalar gerçekleştirdi. Çalışmalarının çoğunluğunu Torosların genelinde yaptığı jeolojik araştırmalar oluşturan Şenel, “Tahtalıdağ (Antalya) Dolayının Jeolojisi” başlıklı doktora çalışmasını 1986 yılında tamamladı. Şenel’in yayımladığı makale, bildiri ve araştırma raporları, günümüzde Toroslara ilişkin önemli başvuru kaynakları arasında yer almaktadır.

Şenel, 1960’lı yıllarda Toros kuşağında başlatılan jeolojik araştırma çalışmalarına 1976 yılında katılan ikinci neslin önemli bir üyesiydi. Çalışmalarını yıllar içerisinde Toros kuşağının geneline yaymaya çalıştı. Çalışmalarını, Toroslarda yer alan tektono-stratigrafik birimlerin korelasyonu ve litostratigrafik adlamaların birleştirilmesi üzerine yoğunlaştırdı.  Sonrasında bu çalışmalarını 1/100.000 ve 1/250.000 ölçekli haritalar serisi adı altında yayımlamaya başladı. Şenel’in Toroslar özelindeki bu çabası sonrasında, MTA Jeoloji Etütleri Dairesi’nde Türkiye’nin 1/100.000, 1/250.000 ve 1/500.000 ölçekli jeoloji haritalarının derleme ve yayımlama çalışmaları hız kazandı.

Ülkemiz jeolojisi için büyük öneme sahip ve Türkiye Jeolojisinin bütünsel olarak yorumlandığı temel bir eser niteliğinde olan 1/500.000 ölçekli Türkiye Jeoloji haritalarının editörlüğünü yaparak, 2002 yılında yayımlanmasını sağladı. Şenel, bu haritanın hazırlanmasında olağanüstü bir çalışma örneği gösterdi ve bu haritaları ülkemizin hizmetine sunmanın onurunu yaşayarak ismini ülkemizin en önemli jeologları arasına yazdırdı.

Yine benzer şekilde, ülke genelindeki madencilik, mühendislik-altyapı ve bilimsel-akademik çalışmalarda temel alınan 1/100.000 ölçekli jeolojik haritaların hazırlanması ve basımına yönelik büyük çaba gösteren Şenel, bu konuda da örnek bir çalışma sergileyerek ülkenin tüm 1/100.000 ölçekli jeolojik haritalarının tamamlanmasına öncülük etmiştir. 

2001-2004 yılları arasında Moğol Altaylarının maden potansiyelinin ortaya çıkarılmasını amaçlayan Türkiye-Moğolistan Ortak Jeoloji ve Maden Aramaları Projesinin proje başkanlığını yürüten Şenel, “Moğolistan Devlet Nişanı” sahibidir.

MTA’da yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra, Odamız Bilimsel Teknik Kurulu, Kurultay Düzenleme Kurulları ile birçok sempozyumun düzenlenmesinde görev yaparak bilgi ve emeğini meslektaşlarıyla karşılıksız olarak paylaşmıştır.

MTA’dan emekli olduktan sonra, 2007-2014 yılları arasında çalıştığı Enerjisa Üretim’in tüm hidroelektrik ve termik santral projelerinin iş geliştirme, projelendirme ve inşaat aşamalarında sorumluluk alıp, jeoloji ekip lideri olarak görev yaptı.

Şenel, MTA ve eşleniği olan diğer jeolojik araştırma kurumlarında örnekleri artık çok sınırlı olan, klasik saha jeologlarının son temsilcilerinden birisiydi. Zorlu arazi koşullarında, her türlü güçlüğü mücadeleci kişiliğiyle aşmaya çalışan, mesleğine aşkla bağlı, dürüst, çalışkan, dirençli, inatçı, fedakâr, üretken, yurtsever bir meslektaşımızdı.

MTA’da birçok genç jeoloji mühendisinin yetişmesi için de uğraş veren ŞENEL, akademik çalışma yapmaları konusundaki yönlendirmelerinin yanısıra, kurum içerisinde yürütülen çalışmalarda da her zaman yol gösterici oldu. Jeolojiyle ilgili olarak, ya herkesin başvurduğu “USTA” abisi, ya da bilgi alış-verişi yaptığı, danıştığı/tartıştığı arkadaşı, kardeşi olmuştur.

Başta MTA olmak üzere tüm kurumlar ile akademik çevrelerde, bilimsel yetkinliği, dostluğu ve yardımseverliği ile saygınlık kazanmış olan Dr. Mustafa ŞENEL, özel hayatında dünya klasiklerini, Ortadoğu ve Türk yazarlarını okumayı çok severdi. Jeolojiyi sevdiği kadar doğayı da çok seven ŞENEL, kıraç bir arazinin ortasında yeşerttiği ve “Çöl Çiçeği” adını verdiği bahçesinde toprakla, çiçek ve ağaçlarla iç içe yaşamayı sürdürdü.

Jeoloji Camiası olarak ustamızı, dostumuzu ve meslektaşımızı 12 Mayıs 2021’de sonsuzluğa uğurladık.

Mesleğimize, ülkemize ve MTA’ya olan katkıları hiçbir zaman unutulmayacak. Anısı önünde sevgi ve saygı ile eğiliyoruz.

Güle güle Mustafa ağabeyimiz, dostumuz.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 580
Fotoğraf Galerisi
En Çok Okunanlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası