TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
BİR AVUÇ KÖMÜR İÇİN BİR ÖMÜR VERENLERİ SAYGIYLA ANIYORUZ SOMA’YI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!
Biz biliyoruz ki, maden kazalarının faciaya dönüşmesini engellemek elimizdedir ve insandan, emekten, bilim ve teknikten yana politikaların uygulanması ile iş yaşamında ölümleri önlemek her zaman mümkündür. Bir avuç kömür için bir ömür verenleri saygıyla anıyoruz.

Manisa-Soma’da Soma Holding’e bağlı Soma Kömür İşletmeleri AŞ ’nin işlettiği Eynez Karanlıkdere Kömür Ocağında 13 Mayıs 2014’te meydana gelen ve 301 maden emekçisinin yaşamını yitirdiği katliamın üstünden 7 yıl geçti. Aynı maden, isim değiştirerek halen çalışırken Soma’da 7 yılda ne adalet yerini buldu, ne de ailelerin acısı azaldı. Acıları yüreklerimizi yakmaya devam ediyor.

Bilimsel verilerin ışığında emeğe ve emekçiye saygı duyulan bir ülke olmaktan gün be gün uzaklaşan ülkemizde, bilimin yerini keyfiliğin, emeğe saygının yerini acımasız bir kar hırsının, insan hakları ve çevreye saygılı sürdürülebilir kalkınma anlayışının yerini kısa yoldan zengin olma arayışlarının aldığına tanık olmaktayız.

Günümüz madencilik teknolojilerinin, iş güvenliği ve çalışma standartlarının ulaştığı düzey dikkate alındığında Soma`da meydana gelen facia, ülkemizde insan yaşamına verilen değerin, para kazanma uğruna tüm kuralların nasıl göz ardı edildiğinin bir ölçüsü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Madencilikte özelleştirme ve taşeron uygulamaları, deneyimin, bilimsel, teknik altyapı ve donanımın, denetlemenin olmadığı işletmeleri ortaya çıkarmış, işçi sağlığı ve iş güvenliği ihmal edilmiş; işverenlerin daha fazla kar için daha fazla üretim anlayışı insan yaşamının önüne geçmiştir.

Üretilen kömüre oranla ölümlü iş kazasında açık ara dünyada birinci sırada olan Türkiye ‘de biz biliyoruz ki, madenciliğin değil, sömürü düzeninin fıtratında ölümler vardır ve yaşananlar olağan değildir.

Biz biliyoruz ki, ülkemizde birer “iş cinayetine” dönüşen  "iş kazaları" öngörülebilir ve önlenebilir niteliktedir.

Biz biliyoruz ki, maden kazalarının faciaya dönüşmesini engellemek elimizdedir ve insandan, emekten, bilim ve teknikten yana politikaların uygulanması ile iş yaşamında ölümleri önlemek her zaman mümkündür.

Bir avuç kömür için bir ömür verenleri saygıyla anıyoruz.

UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 

Yönetim Kurulu

Okunma Sayısı: 2889
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası