TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
28. ÇALIŞMA DÖNEMİ I. BAŞKANLAR TOPLANTISI YAPILDI
Odamızın 28. Çalışma Dönemi I. Başkanlar toplantısı 15.02.2021 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme Kurulu Başkanı ile Şube Yönetim Kurulu Başkanları katıldı. Toplantıda, “Örgütlenme, idari ve mali sorunlar ile meslek alanı ve meslek alanında yaşanan gelişmeler” konularının değerlendirildiği iki gündem ele alındı.

Odamızın 28. Çalışma Dönemi I. Başkanlar toplantısı 15.02.2021 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetleme Kurulu Başkanı ile Şube Yönetim Kurulu Başkanları katıldı. Toplantıda, “Örgütlenme, idari ve mali sorunlar ile meslek alanı ve meslek alanında yaşanan gelişmeler” konularının değerlendirildiği iki gündem ele alındı. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda;

  • Oda çalışma programını bütün örgüt birimlerin sahiplenerek eşgüdüm için çalışmaların yürütülmesi,
  • Örgütlenme çalıştayının geniş kapsamlı bir hazırlık ve çalışma gurubu tarafından yürütülmesi,
  • Örgütlenme çalıştayında örgütlenmenin yanı sıra idari yapı ve mali konularında ele alınarak değerlendirilmesi gerektiği,
  • Kadın, öğrenci, emekli, ücretli üye ve işsiz, SMM gibi örgütlenme komisyonlarına gerekli ağırlığın tüm şubelerde verilerek, oda merkezi örgütlenme komisyonları ile ortak toplantılar yapılması,
  • Dönem içinde yapılması planlanan örgütlenme çalıştayı hazırlık çalışma guruba, her şubenin üye vererek çalışmalara katkı vermesi,
  • İdari ve mali işleyişin genel kurul kararları, oda yönetmelikleri çerçevesinde eşgüdüm içinde yürütülmesi, altyapı ve kapasitenin geliştirilmesi, yaşanan sorunların hızla giderilmesi,
  • Meslek alanında önümüzdeki dönem içinde yapılacak düzenlenmelere hazırlıklı olunması amacıyla bütünlüklü eşgüdüm içinde çalışma yürütülmesi,
  • Meslek alanımıza ilişkin yerellerde yaşanan sorunların çözümünde örgüt birimlerin daha aktif görev alması,
  • Mesleki komisyonların birlikte çalışmasının ele alındığı bir yapının kurulması,

gibi konularda hem fikirlilik sağlanmış ve ortak çalışmaların daha da aktif  ve eşgüdüm içinde yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Toplantı, periyodik toplantıların sıklıkla tekrarlanması temennisi ile son bulmuştur.

 

Okunma Sayısı: 440
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası