TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
ÜCRETLİ ÇALIŞAN VE İŞSİZ ÜYE KOMİSYONUMUZ İLK TOPLANTISINI YAPTI
Odamızın 28. Çalışma dönemi “ Ücretli Çalışan ve İşsiz Üye Çalışma Komisyonu” ilk toplantısı 6 Şubat 2021 tarihinde, zoom üzerinden yaptı.

Odamızın 28. Çalışma dönemi “ Ücretli Çalışan ve İşsiz Üye Çalışma Komisyonu” ilk toplantısı 6 Şubat 2021 tarihinde, zoom üzerinden yaptı. Toplantıya Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Genel Merkez Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Faruk İlgün, Yayın Üyesi Seçkin Gülbudak,  Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Ücretli Çalışan ve İşsiz Üye Komisyonundan sorumlu üyeler Yazgan Kırkayak, Işık Şener Aydemir, Özgür Değirmenci, Cansu Karadeniz, Komisyon Üyeleri Ruken Öncel, İsmail Özlek, Duygu Çınar katıldı.

Komisyon toplantısına Faruk İlgün ve Cansu Karadeniz’in açılış konuşmasıyla başlandı, katılımcılarının kendini tanıtmasıyla devam etti. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan ve Yönetim Kurulu İkinci Başkanı Faruk İlgün, odamızın son bir yıl içerisinde, Jeoloji Mühendisliği istihdamının sağlanması, genişletilmesi ve istihdam şartlarının iyileştirilmesi için, kurumlara gönderilen yazılar, yapılan görüşmeler, alınan kararlar hakkında komisyon üyelerine bilgi verdi. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Odamız bünyesinde oluşturulan ‘Ücretli Çalışan ve İşsiz Komisyonu’ hem işsiz hem de kamu veya özelde ücretli çalışan jeoloji mühendislerinin sorunlarının tespiti ve bu sorunların çözümü konusunda çalışmalar yürütülmesi amacıyla oluşturulduğunu ifade etti. Ardından komisyon üyelerinin ve katılımcıların önerileri dinlendi.  

Yapılan değerlendirmelerden sonra;

  1. Komisyon Başkanlığının Duygu Çınar, komisyon sekretaryasının ise Ruken Öncel, İsmail Özlek, Cansu Karadeniz tarafından yürütülmesine,
  2. Komisyon kuruluş amacında belirtilen çalışmaların bütünlüklü olarak yürütebilmesi amacıyla bir çalışma programının hazırlanmasına, bu konuda tüm çalışma gurubu üyelerinin görüşlerini sekretaryaya yazılı olarak bildirmesine,
  3. Çalışma gurubunun çalışma programı oluşturulana kadar her hafta periyodik şekilde toplanmasına,
  4. Bir sonraki toplantıda Cansu Karadeniz’in Odanın son bir yıldır yaptığı çalışmalar hakkında komisyon üyelerine sunum hazırlanmasına,

ilişkin kararlar alınmıştır.

Ülkemizde her gün artan işsizlikten etkilenen meslek gruplarından biri olan jeoloji mühendisliği istihdam sorunun çözümü konusunda, gerek özelde gerek kamuda çalışan ücretli çalışan meslektaşlarımızın iş yerlerinde yaşadığı ücret ve özlük hakları sorunlarına için çalışmayı planlayan komisyonumuza her üyemizin desteği önem arz etmektedir.

Komisyonumuza yürüteceği çalışmalara katkı koymak isteyen “işsiz veya ücretli çalışan” tüm meslektaşlarımızın katılımına açık olup, başvuru dilekçelerini  jmo@jmo.org.tr adresine göndermelerini bekliyoruz.

Okunma Sayısı: 282
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası