TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
JEO-EMEKLİ KOMİSYONU 28. DÖNEM İLK TOPLANTISINI YAPTI
JeoEmekli Komisyonumuz 28. Dönem ilk toplantısının 26 Ocak Cuma günü web üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.

JeoEmekli Komisyonumuz 28. Dönem ilk toplantısının 26 Ocak Cuma günü web üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Toplantıya Faruk İlgün (YK II. Bşk), Güven Boz (YK Yedek Üye-Komisyon sorumlusu), Ayhan Kösebalaban, A. Vedat Oygür, Ali İşcan, Ali Yılmaz, Cengiz Soylu, Erdin Arat, Hüsnü Akyol, Mahir Yazgaç, Mine Alta, Özer Balkaş, Taylan Eyyuboğlu ve Yavuz Ulutürk katıldı.

Toplantı Yönetim Kurulu II. Başkanı Faruk İlgün’ün açılış konuşması ile başladı. İlgün’ün konuşmasının ardından Komisyon yönetimi seçimi yapıldı. Seçim sonucunda; Ayhan Kösebalaban, Komisyon Başkanlığına, Güven Boz Komisyon II. Başkanlığına, A. Vedat Oygür Yazman üyeliğe oybirliği ile seçildiler.

Toplantıda;

 • Salgın sona erene kadar toplantıların Zoom üzerinden yapılması,
 • Sunumlarda mesleğini profesyonel olarak yapan meslektaşlarımızın hizmetlerinin öne çıkarılması,
 • Meslektaşlarımızın kültür ve sanata katkılarını sunulabileceği ortamların yaratılması ve kültürel miras konusuna ağırlık verilmesi,
 • Jeolojinin yaşamın her alanında olduğunu dikkate alunarak sunumların bu yönde olması gerektiği,
 • Seçilecek konuların geniş boyutlu ve ileriye dönük olmasına dikkat edilmesi;
 • Geçen dönem planlanan sunum programının pandemi nedeniyle sekteye uğraması nedeniyle eksik bırakılan konularda sunumların yapılması,
 • Kurultayda yer alan bilimsel konulara dalmadan kültür yönü ağırlıklı konulara ağırlık verilmesi,
 • JMO örgüt birimlerinde şubelerde kurulan diğer emekli komisyonlarıyla çalışma konuları hakkında görüş alış verişi için ortak toplantıların yapılması,
 • Sunumların sık aralıklarla yapılması yerine, ayda bir sunumun yapılmasının yeterli olacağı,

konuları değerlendirilmiştir.

Toplantı sonunda;

 • Komisyona katkı koymak isteyen herkese açık olduğu, bu nedenle bir sayı sınırlamasının olamayacağı,
 • Komisyon toplantılarına üst üste mazeretsiz 3 kez katılmayan komisyon üyelerinin, komisyon üyeleğinin sona ereceği,
 • Bir sonraki ay Oda etkinlik takvimine girmesi istenen Komisyon çalışma konularının ay sonuna kadar Yönetim Kuruluna bildirilmesi ve Şubat ayı için takvimde Komisyon’a bir gün ayrılması,
 • Komisyon toplantılarının her hafta Çarşamba günü saat 14:00 te Oda’nın Zoom kanalı üzerinden yapılması,

Kararlaştırılmıştır.

Okunma Sayısı: 184
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası