TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ-2018 İLE UYUMLU BASİTLEŞTİRİLMİŞ ZEMİN SIVILAŞMA POTANSİYELİ ANALİZİ VE SIVILAŞMA SONRASI OTURMA, YANAL DEFORMASYON, KAYMA DAYANIMI KAYBI VE KAPAK TABAKASI ETKİSİ HESAP CETVELİ (v 2-2021)

Değerli Meslektaşlar,

Bilindiği üzere; Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 18.03.2018 tarih ve 30364 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra başta meslektaşlarımız olmak üzere, bu alanda faaliyet gösteren tüm mühendislere yardımcı olunması amacıyla Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde yer alan (Bölüm 16.6.) “Deprem Etkisi Altında Zeminin Sıvılaşma Riskinin Değerlendirilmesi” başlığı ve takip eden maddelerinde belirtilen esaslara uygun olarak Odamız tarafından “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği -2018 İle Uyumlu Basitleştirilmiş Zemin Sıvılaşma Potansiyeli Analizi ve Sıvılaşma Sonrası Oturma, Yanal Deformasyon, Kayma Dayanımı Kaybı ve Kapak Tabakası Etkisi Hesap Cetveli Programı ”  birinci versiyonu(v 1) geliştirilmiştir.

Söz konusu Programı’nın 1. Bölümü Ağustos 2019 tarihinde yayınlanmış olup, Sıvılaşma Sonrası Oturma, Yanal Deformasyon, Kayma Dayanımı Kaybı ve Kapak Tabakası Etkisini içeren 2. Bölümü de (v1.1)  2020 yılında tamamlanarak siz değerli meslektaşlarımızın yararlanması için yayınlanmıştır. 

Söz konusu program geçen bir yıllık sürede Odamız Jeoteknik Komisyonu üyeleri tarafından daha geliştirilerek 2. Versiyonu(V 2.0) siz değerli meslektaşlarımız kullanımına sunulmaktadır. Ayrıca söz konusu hesap cetveli programının sınırlama ve kullanımına ilişkin uyarıları içeren “Kullanma Kılavuzu” duyuru ekinde yer almaktadır. Kullanıcıların hesap cetvelini kullanmadan önce mutlaka “Kullanma Kılavuzu” nu okumaları önerilir. Program iki bölümden oluşmakta olup, 1. Bölümü, basitleştirilmiş zemin sıvılaşmasının gerekli olduğu plana esas jeolojik, jeoteknik ve mikrobölgeleme ile diğer mühendislik hizmetlerinin planlama işlerinde de kullanılabilir. 

Hazırlanan hesap cetveline ait telif hakları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasına ait olup, izin almaksızın içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Hesap cetveli JMO logolu kullanılmak kaydıyla ücretsiz olarak herkesin kullanımına açıktır. Ancak Odamız logosunun hesap cetvelinden çıkarılarak kullanılmasının tespit edilmesi durumunda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince ilgili kişi hakkında gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

Ülkemizdeki mühendislik hizmetlerin geliştirilmesi ve daha iyi yapılmasını sağlamak amacıyla Odamız adına gönüllülük temelinde bu programın yazılımını gerçekleştiren Odamız Jeoteknik Komisyon Üyeleri Jeoloji Y. Mühendisi Gürel ÖZDEMİR başta olmak üzere, Prof. Dr. Nihat Sinan IŞIK, Doç. Dr. Mustafa K. KOÇKAR, Dr. Nurgül GÜLTEKİN, Jeoloji Mühendisi Ogan Kartal ile diğer emeği geçenlere yürekten teşekkür ederiz.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

1- Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği-2018 İle Uyumlu Basitleştirilmiş Zemin Sıvılaşma Potansiyeli Analizi Ve Sıvılaşma Sonrası Oturma, Yanal Deformasyon, Kayma Dayanımı Kaybı ve Kapak Tabakası Etkisi Hesap Cetveli Programını indirmek için lütfen tıklayınız. 

2- Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği-2018 İle Uyumlu Basitleştirilmiş Zemin Sıvılaşma Potansiyeli Analizi Ve Sıvılaşma Sonrası Oturma, Yanal Deformasyon, Kayma Dayanımı Kaybı ve Kapak Tabakası Etkisi Hesap Cetveli Programı kullanma kılavuzunu indirmek için lütfen tıklayınız.

 

NOT: Programın geliştirilmesi veya kullanımına ilişkin sorularınızı veya önerilerinizi “gurelozdemir2@gmail.com” adresine yazılı olarak bildirebilirsiniz.

Okunma Sayısı: 7550
En Çok Okunanlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası