TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK ÖRGÜTLERİ İLE ORTAK TOPLANTI YAPTI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Sayın Banu Aslancan’ın daveti üzerine, Odamızla birlikte İnşaat Mühendisleri Odası ile Jeofizik Mühendisleri Odası temsilcileriyle birlikte, Genel Müdür, Yardımcıları ve Daire Başkanları bir araya gelerek özellikle zemin araştırmaları, bunların denetimi ile tasarım aşamasındaki yönetmeliklere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Sayın Banu Aslancan’ın daveti üzerine, Odamızla birlikte İnşaat Mühendisleri Odası ile Jeofizik Mühendisleri Odası temsilcileriyle birlikte, Genel Müdür, Yardımcıları ve Daire Başkanları bir araya gelerek özellikle zemin araştırmaları, bunların denetimi ile tasarım aşamasındaki yönetmeliklere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde, 12 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya Genel Müdür Banu Aslan Can, Yardımcıları Murat Akınbingöl ve Tuna Cebecioğlu, Teknik Daire Başkanı Ayşe Aktürk Basık, Yapı Denetimi Dairesi Başkanı Tuna Acar, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Yazman Üye Buket Yararbaş Ecemiş, İMO Yönetim Kurulu Üyesi Levent Darı, Genel Sekreter Serap Dedeoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Ceylan Özkul, Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Demirbaş ve İkinci Başkanı M. Kemal Öztürk katıldı.

Yapı İşleri Genel Müdürü Sayın Banu Aslancan, Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı Revize Tebliği, Yapı Malzemesi ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği ile   çalışmaları tamamlanmakta olan Kazı Destek Yapıları Yönetmeliği tasarısına ilişkin bilgiler verdikten sonra, bu konularda meslek disiplinleri arasında yaşanan mesleki tartışmaların uygulamalara olumsuz etkisinin bulunduğunu belirterek, bu konulara ilişkin Odaların görüşlerini almak istediğini ifade etti.

Odamız adına söz alan Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Alan; Zemin ve Temel Etüt ve Uyulama Formatının, ülkemizin AB ile uyumu da gözetilerek TSE tarafından çevrilerek Türk Standarttı haline getirilen EUROCODE 1997 standarttı ile uyumlu hale getirilmesi, eksik olan bölümlerin format içine yedirilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda ilave çalışmaların yapılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti. Yine zemin araştırmalarında en önemli konunun zemin araştırma hizmetlerinin denetiminin kim veya kimler tarafından yapılacağına ilişkin olduğunu belirterek, zemin ve temel etüt çalışmalarının arazi denetim hizmetlerinin yapı denetim kuruluşları tarafından yerine getirilmesi gerektiğini ve ruhsat veren ilgili idarelerin de hem etüt ve proje müelliflerini, hem de yapı denetim kuruluşlarının bu faaliyetlerini denetlemesi gerektiğini ifade etti.

Genel Müdürlükçe hazırlık çalışmaları devam ettirildiği belirtilen “Kazı Destek Yapıları Yönetmeliği” taslağı çalışmalarına ilişkin odamızın bilgisinin bulunmadığını, ancak taslak çalışmanın Odamıza gönderilmesi durumunda gerekli katkıları verebileceğimizi belirtti. Yine geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede yayınlanan Yapı Malzemesi ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinin bazı meslektaşlarımızı mağdur ettiğini belirtilerek, özellikle kota uygulaması nedeniyle zemin laboratuvarı kurma konusunda çalışma yürüten ve bu konuda yatırım yapan meslektaşlarımızın etkilendiğini, pandemi süreçlerindeki aksamalar da dikkate alınarak kota düzenlemesi getiren yönetmelik maddelerin 1 yıl süre ile ertelenmesi talep etti.

Yine 1984-1985’li yıllarda genel müdürlükçe yayınlanan “Mühendislik, Mimarlık Hizmet Şartnamesinin” oldukça eski olduğunu, etütlerin bu şartname içinde yer almadığını, bu nedenle etüt ve proje çalışmalarının gerek bedel hesaplarının hazırlanması, gerekse de ihale süreçlerinde meslektaşlarımızın mağdur edildiğini, emeklerinin karşılıklarını alamadıklarını ifade ederek, Mühendislik, Mimarlık Hizmet Şartnamesinin zemin etüt hizmetlerini de içerecek şekilde yenilenmesi gerektiğini talep etti.

Diğer meslek odaları da kendileri açısından sorunlu gördükleri uygulama veya düzenlemelere ilişkin görüşlerini paylaştılar. Toplantı sorunların birlikte değerlendirilmesi, mühendislik hizmetlerinin geliştirilmesi ve varsa sorunların aşılması konusunda daha sık birlikte olunması temennileri ile son buldu.

Okunma Sayısı: 542
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası