TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
ATAG 2020 ÖZEL TOPLANTISI 23-24 ARALIK`TA YAPILACAK
23-24 Aralık tarihlerinde (bu yıla mahsus olmak üzere) 24 Ocak 2020 (Mw 6.8) Elazığ-Sivrice ve 30 Ekim 2020 Ege Denizi:Kuşadası Körfezi-Sisam Adası (Mw 6.9) depremlerine odaklanılacak bir özel Aktif Tektonik Araştırma Grubu toplantısı düzenlenecektir.

23-24 Aralık tarihlerinde (bu yıla mahsus olmak üzere) 24 Ocak 2020 (Mw 6.8) Elazığ-Sivrice ve 30 Ekim 2020 Ege Denizi:Kuşadası Körfezi-Sisam Adası (Mw 6.9) depremlerine odaklanılacak bir özel Aktif Tektonik Araştırma Grubu toplantısı düzenlenecektir.

Kayıt için lütfen tıklayınız

Hatırlatma: Arazi çalışmaları süren bildiri sahipleri nedeniyle program tam kesinleşmemiş olup ufak değişiklikler olabilir.
Bildiri özü eksik olan sunular hakem onayı almış olup, son düzeltmeleri beklenmektedir.

Toplantı Programı

23 Aralık 2020 Çarşamba
Elazığ-Sivrice Depremi Oturumu

 

Saat Bildiri Başlığı
14:00 Açılış
14:05 Doğu Anadolu Fayı: Geometri – Segmentasyon Açısından Genel bir Bakış ve 24 Ocak 2020 Mw 6.8 Sivrice Depremi Sonrasında Deprem Potansiyelinin Değerlendirilmesi
Tamer Duman, Ömer Emre, Fuat Şaroğlu
14:20 24 Ocak 2020 Sivrice (Elazığ) Depremi (Mw=6.5-6.8) Saha Gözlemleri ve Değerlendirme, Doğu Anadolu Fay Zonu, Türkiye
Akın Kürçer, Hasan Elmacı, Nail Yıldırım, Selim Özalp, Hilal Domaç Yalçın, Önder Kayadibi
14:35 24 Ocak 2020 Sivrice (Elazığ) Depremi (Mw=6.5) Üzerine Sismotektonik Bir Değerlendirme, Doğu Anadolu Fay Zonu, Türkiye
Hilal Domaç Yalçın, Akın Kürçer, Hasan Elmacı, Selim Özalp
14:50 24 Ocak 2020 Sivrice-Elazığ Depremi ve Artçı Dağılımı
Selda Altuncu Poyraz, Doğan Kalafat, Tuğçe Ergün, Yavuz Güneş1, Remzi Polat, Suat Çetin, Muzaffer Gül, Doğan Aksarı, Filiz Özdemir, Mehmet Kara, Kıvanç Kekovalı, Zafet Öğütçü, Seda Işık, Uğur Teoman, Pınar Deniz, M.Didem Cambaz, Fatih Turhan, Öcal Necmioğlu, Ayşegül Köseoğlu, Feyza Akkoyunlu
15:05 Doğu Anadolu Fay Zonu Üzerinde Elazığ (Sivrice) Deprem Alanı’nın Tektonik Jeomorfolojisi
Mehmet Ali Özdemir
15:20 Doğu Anadolu Fayı, Hazar Gölü Segmenti’nin Morfotektonik Özelliklerinin Yüksek Çözünürlüklü Batimetrik Ölçümler ile İncelenmesi
Gülsen Uçarkuş, Kadir Eriş, Erdem Kırkan, Cengiz Zabcı, Asen Sabuncu, Nurettin Yakupoğlu, Ziyadin Çakır
15:35 04 Ağustos 2020 Mw 5.6 Malatya Pütürge Depremi [Yıldırım Sunu]
Ahmet M. Akoğlu, Ziyadin Çakır
15:40 Açık Tartışma
16:10 Oturum Sonu
24 Aralık 2020 Perşembe
Ege Denizi (Sisam Adası-Kuşadası Körfezi) Depremi Oturumu

 

Saat Bildiri Başlığı
13:30 Açılış
13:35 The recent earthquake, palaeoseismic events and tectonics of Samos Island
Stathis Stiros
13:50 Batı Anadolu’daki aktif faylar çerçevesinde 30 Ekim 2020 Samos depreminin (Mw 6.8) tektonik değerlendirmesi
Erhan Altunel, Ali Pınar
14:05 Kuşadası Körfezi ve Çevresinin Denizaltı Aktif Tektoniği ve Sisam Fayı İle İlişkisi
Savaş Gürçay, Günay Çiftçi
14:20 30 Ekim 2020 Ege Denizi (Sisam-İzmir) Depremi ve Artçı Deprem Dağılımı
Yavuz Güneş,Kıvanç Kekovalı, Uğur Teoman, Selda A. Poyraz, Suat Çetin, Remzi Polat, Doğan Aksarı, Filiz Özdemir, Muzaffer Gül, Didem Cambaz, Tuğçe Ergün, Seda Işık, Ayşegül Köseoğlu, M. Feyza Akkoyunlu, Mehmet Kara, Zafer Öğütçü, Öcal Necmioğlu, Doğan Kalafat
14:35 30 Ekim 2020 İzmir-Sisam Depremi Sonrası Artçı Deprem Gözlemleri
Mehmet Ergin, Adil Tarancıoğlu, Ahmet Ökeler, Ekrem Zor, Mustafa Cengiz Tapırdamaz, Cem Açıkgöz, Aylin Karaaslan, Ahmet Yörük
14:50 30 Ekim 2020 Ege Denizi (Sisam – İzmir) Depremi (Mw: 6.9) Tsunamisinin Saha Gözlemleri ve Sayısal Parametreleri
Ökmen Sümer, Mahmut Göktuğ Drahor, Atilla Ongar, Semih Eski, Mustafa Sadık Yağlıdere, Caner Öztürk, Buğra Oğuz Kaya, Levent Özdoğan, Meriç Aziz Berge
15:05 30 Ekim 2020 Ege Denizi (Sisam – İzmir) Depremi Sonrasında Bayraklı Bölgesinde Ortaya Çıkan Bina Hasarlarının Zemin Davranışı İle Olan İlişkisinin İncelenmesi
Mahmut Göktuğ Drahor, Ökmen Sümer, Caner Öztürk, Sungur Kedek, Mustafa Sadık Yağlıdere, Buğra Oğuz Kaya, Atilla Ongar, Semih Eski, Levent Özdoğan, Meriç Aziz Berge
15:20 30 Ekim 2020 Depreminde Oluşan Yıkım Ve Can Kaybında Bornova Ovası`nın Alüvyal Jeomorfolojisinin Etkisi
Ertuğ Öner, Aylin Karadaş
15:35 30 Ekim 2020 Ege Denizi Depreminin Etkilediği İzmir-Bornova Ovası`nın Zemin Yapısının Jeofizik Yöntemlerle Değerlendirilmesi
Eren Pamuk
15:50 Afet Öncesi, Sırası ve Sonrasında Gerçek Zamanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Kent Yönetimi Bilgi Sistemleri: İzmir Örneği
Hilal Domaç Yalçın, Mahyat Shapaour Therayn, Can Dağdelen, Akın Kürçer, Yavuz Güneş
16:05 30 Ekim 2020 Sisam Adası Depremi Yırtılma Modeli
Onur Tan, Vassilios Karakostas, Eleftheria Papadimitriou
16:20 InSAR ve Hızlı Deprem Çözümleri: 30 Ekim 2020 Sisam Adası-Kuşadası Körfezi Depremi Örneği
Ahmet M. Akoğlu, Ziyadin Çakır
16:35 2020 Mw 6.9 Sisam (Samos) Depremi Fay Geometrisi ve Kayma Dağılımının Jeofizik ve Jeodezik Veriler ile İncelenmesi
Figen Eskiköy, Seda Özarpacı, Alpay Özdemir, M. Hilmi Erkoç, Efe Ayruk, İlay Farımaz, Ali Özgün Konca, Uğur Doğan, Semih Ergintav
16:50 Açık Tartışma
17:20 Oturum Sonu

Okunma Sayısı: 823
Fotoğraf Galerisi
En Çok Okunanlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası