TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI VE ODAMIZ ARASINDA TOPLANTI YAPILDI
Odamız ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan “Ankara Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Jeopark Alanlarının Belirlenmesi, Kurulması ve Jeoturizmin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında ortak toplantı gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz aylarda Ankara Büyükşehir Belediyesi ile TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası arasında yapılan çalışmalar ve görüşmeler sonucunda “Ankara Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Jeopark Alanlarının Belirlenmesi, Kurulması ve Jeoturizmin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında yapılacak iş ve işlemlere esas iş birliği Protokolü imzalanmıştı. Protokol kapsamında yapılması gereken iş ve işlemler ile yol haritasının belirlenmesi amacıyla 18.12.2020 tarihinde ortak toplantı gerçekleştirildi.

Bu kapsamında;

  • Jeolojik miras niteliğindeki jeositlerin tespiti, raporlanması ve tescil edilmesi,
  • Jeolojik miras niteliğindeki jeosit alanlarının belirlenmesi, raporlanması, tescili ile bu jeopark alanlarının UNESCO Kriterleri çerçevesinde Avrupa Jeopark Ağı ile UNESCO Global Jeopark ağı içine alınarak tanıtılması,
  • Jeopark alanının jeoturizme kazandırılması amacıyla gerekli çalışmaların yürütülmesi ve koordine edilmesi,
  • Ankara İli sınırları içerisinde etkin jeoturizm faaliyetlerinin başlatılması,
  • Geliştirilecek ve çeşitlendirilecek turizm faaliyetlerine yönelik olarak halkın bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve gerekli farkındalığın sağlanması,

gibi konuların hedeflendiğini belirtilerek, bu konuda somut adımların atılması kararlaştırıldı.

Okunma Sayısı: 327
Fotoğraf Galerisi
En Çok Okunanlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası