TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
YÖNETİM KURULUMUZ, “2020 JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ PLATFORMU” ÜYELERİ İLE KAMUDA JEOLOJİ MÜHENDİSİ İSTİHDAMININ ARTTIRILMASI KONUSUNDA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ
10 Kasım 2020 tarihinde Odamızda, Yönetim Kurulumuz ve 2020 Jeoloji Mühendisleri Platformu üyeleri ortak bir toplantı gerçekleştirdi.

10 Kasım 2020 tarihinde Odamızda, Yönetim Kurulumuz ve 2020 Jeoloji Mühendisleri Platformu üyeleri ortak bir toplantı gerçekleştirdi.

Son zamanlarda yaşanan doğal afetler sonucu Jeolojinin ve Jeoloji Mühendislerinin öneminin bir kez daha anlaşıldığı bu günlerde, kamu kurumlarında azalmakta olan Jeoloji Mühendisi kadrolarının arttırılması ve istihdamı, meslektaşlarımızın kamuda ve özel sektörde yaşadığı sorunlar, mesleğimizin yetki alanları, kamusal görevlerimiz, özlük hakları, güçlü Oda-üye ilişkileri vb. birçok konuda bilgi alışverişinde bulunuldu.  

Genç Meslektaşlarımız öncelikle kamu kurumlarında yetersiz sayıda bulunan Jeoloji Mühendisliği kadroları için başlattıkları “Kamu Kurumlarında Jeoloji Mühendislerine Kadro” kampanyaları için dayanışma ve destek taleplerini dile getirdiler. Özel Sektörde çalışan meslektaşlarımızın asgari ücret ve altında çalışmaları konusunda yapılan dayatmalara karşı birlikte mücadele ve çözüme yönelik çalışmalar yapılması, Odamız tarafından verilmekte olan eğitimlerin her ilde yaygınlaştırılması konusunda taleplerini belirttiler.

Kamu yararı gözeten bir meslek örgütü olarak Odamızın, mesleğimizin gelişmesi ve meslektaşlarımızın toplum içinde hak ettikleri yeri alabilmeleri için her türlü desteğin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da verileceği vurgulanarak, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için yapılacak olan tüm kampanyalara destek olacağımız belirtildi. Özel sektörde meslektaşlarımıza dayatılan asgari ücret politikalarına karşı hali hazırda Oda organları olarak yapılan çalışmaların geliştirilmesi için birlikte hareket etmenin önemine vurgu yapılarak birlikte ve dayanışma ile güçlü Oda güçlü jeoloji mühendisi düşüncemizi gerçekleştirebileceğimiz ifade edildi. Ayrıca üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda Odamız Genel Merkez ve Şubeleri ile birlikte ortak yıllık eğitim programlarının planlandığı ancak Covid-19 Pandemisi nedeniyle fiziksel olarak eğitim yapma imkanımızın kısıtlandığı belirtildi. Pandemi sürecinde teknolojik imkanların kullanılarak gerekli eğitim ve seminerlerin düzenlemeye devam edileceği ifade edildi.

Toplantının sonunda mesleğimizin her mecrada yeterince tanıtılması için ortak hareket ve mücadele edilmesi konusunda karar alınarak ayrıca yapılacak kampanyaların birlikte yürütülmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Söz konusu toplantıların sıklaştırılması ve karşılıklı iyi niyet dilekleriyle toplantıya son verildi.

Okunma Sayısı: 632
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası