TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
15 EKİM DÜNYA JEOETİK GÜNÜ KUTLU OLSUN!
Odamızın da 2019 yılında üye olduğu “Uluslararası Jeoetiği Destekleme Birliği (IAPG)” tarafından ilan edilip, her yıl “Yer Bilimleri Haftası” sırasında kutlanan  “4. Dünya Jeoetik Günü’nü” 15 Ekim 2020’de kutluyoruz.

Odamızın da 2019 yılında üye olduğu “Uluslararası Jeoetiği Destekleme Birliği (IAPG)” tarafından ilan edilip, her yıl “Yer Bilimleri Haftası” sırasında kutlanan  “4. Dünya Jeoetik Günü’nü” 15 Ekim 2020’de kutluyoruz.

Jeoetik; Jeoloji mühendislerinin, meslektaşları, toplumu ve gezegeni etkileyen rolleri bağlamında; insanın her türlü faaliyeti ile dünya sistemiyle etkileşime girdiği her yerde, uygun davranışları ve uygulamaları destekleyen değerler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Uluslararası Jeoetik Günü`nün amacı da, jeoloji bilim, araştırma, uygulama, eğitim ve bununla ilgili ilişkiler kapsamında etik kavramının, sosyal ve kültürel yönlerinin önemi hakkında jeoloji camiası ve toplumu bir bütün olarak bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmaktır.

Uluslararası Jeoetik Günü, bu yıl genç jeologlara adanmış olup, ana teması “Jeoetik Söz Verin” olarak belirlenmiştir.  35. Dünya Jeoloji Kongresi sırasında hazırlanmış olan “2016 Cape Town Jeoetik Bildirgesinde” yer alan “Jeoetik Söz”, 35 dilde sunulmuştur.

Başta genç meslektaşlar olmak üzere “Jeoetik Söz” tüm yerbilimciler için kaleme alınmış, bir değerler bütünü olarak,

  • Söz veriyorum… Toplumsal sonuçlarının tamamen farkında olarak, yer bilimlerini uygulayacağım ve insanlığın yararına Dünya ekosisteminin korunması için elimden geleni yapacağım,
  • Söz veriyorum… Sürdürülebilir kalkınma için topluma, gelecek nesillere ve Dünya`ya karşı sorumluluklarımı anlıyorum,
  • Söz veriyorum...Çalışmalarımda toplumun menfaatini en ön planda tutacağım,
  • Söz veriyorum…Yerbilimi bilgilerimi asla kötüye kullanmayacağım, kısıtlamaya veya zorlamalara direneceğim,
  • Söz veriyorum...Gerektiğinde profesyonel yardım sunmaya her zaman hazır olacağım ve uzmanlığımı karar vericilere sunma konusunda tarafsız olacağım,
  • Söz veriyorum…Yerbilimsel bilgimi yaşam boyu geliştirmeye devam edeceğim,
  • Söz veriyorum…Yetkinliklerimin ve becerilerimin sınırlarının farkında olarak işimde daima entelektüel dürüstlüğü koruyacağım,
  • Söz veriyorum... Yerbilimlerinde ilerlemeyi, yerbilimsel bilginin paylaşımını ve jeoetik yaklaşımın yayılmasını teşvik etmek için harekete geçeceğim.
  • Söz veriyorum…Bir yerbilimci olarak çalışmamda her zaman, Dünya süreçlerine tam olarak saygılı olacağıma,

şeklinde sıralanmıştır.

Jeoloji mühendislerinin topluma, yaşadıkları çağa, doğaya karşı sorumlulukları da hizmetlerinin kapsamıyla aynı oranda artmakta, bu toplumsal sorumluluk doğal varlık ve kaynaklarımızın her gün daha fazlasının talan edildiği ülkemizde, daha da önemli hale gelmiş bulunmaktadır.

Bu kapsamda, Odamız tarafından hazırlanan TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK ETİĞİ YÖNETMELİĞİ 3 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu yönetmelik mesleki davranış ilkelerini ayrıntılı olarak tanımlayarak uygulamaya koyan, ülkemizdeki ilk yazılı kurallar bütünü olma özelliğini de taşımaktadır.

Hükümetlerden ve siyasi partilerden bağımsız, kar amacı gütmeyen; ırk, cinsiyet, dini inanç veya ulusal önyargılardan muaf olarak, jeoetiğin tüm dünyada yaygınlaştırılarak uygulamada hayat bulmasını amaçlayan bir kuruluş olan Uluslararası Jeoetiği Destekleme Birliği’nin Türkiye Bölümü, Odamızın öncülüğünde 27 Kasım 2019 tarihinde resmen kurulmuş ve çalışmalarına başlamış bulunmaktadır.

Doğaya, topluma, mesleğe ve meslektaşlarımıza olan sorumluluklarımızın daha bir artmış olduğu, insani değerlerin giderek daha fazla erozyona uğratıldığı günümüzde daha bir anlamlı hale gelen DÜNYA JEOETİK GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ.

Saygılarımızla,

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

#GüçlüOdaGüçlüJeolojiMühendisi

Uluslararası Jeoetiği Destekleme Birliği 19.10.2020 tarihinde jeoetiği destekleme günü nedeniyle panel düzenleyecektir. Panele erişim için lütfen tıklayınız

(https://f420cbad-ec08-4c39-902f-b0e5afecb44a.filesusr.com/ugd/5195a5_38f01224b24e4b8894f5c33a675b4482.pdf?index=true)

Not: odamızın web sayfası dernekler bölümden Uluslararası Jeoetiği Destekleme Birliği (IAPG) web sayfasına girebilirsiniz.

Okunma Sayısı: 624
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası