TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO 710 SERİSİ JEOLOJİ HİZMETLERİ GÖSTERİM STANDARTLARINI MİLLİ EKLERİ İLE BİRLİKTE GÜNCELLEDİ
Ülkemizde üretilen jeoloji mühendisliği hizmetlerinin temelini oluşturan ve uluslararası norm ve standartlarla da uyumlu TS ISO 710 serisi jeoloji mühendisliği gösterim esasları, TSE, MTA ve Odamızın iş birliği ve yaptığı ortak çalışmalar sonucunda “milli ekleri” ile birlikte yeniden düzenlenerek yayınlandı

Ülkemizde üretilen jeoloji mühendisliği hizmetlerinin temelini oluşturan ve uluslararası norm ve standartlarla da uyumlu TS ISO 710 serisi jeoloji mühendisliği gösterim esasları, TSE, MTA ve Odamızın iş birliği ve yaptığı ortak çalışmalar sonucunda “milli ekleri” ile birlikte yeniden düzenlenerek yayınlandı.

Budan böyle tüm kamu kurumları, üniversiteler, yerel idareler ile özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın yaptığı her türlü jeoloji haritası çalışması kapsamında kayaçların gösterimi, sondaj çalışmaları sonucu alınan log ve log gösterimleri, yapısal jeoloji ve tektonik gösterimler TS ISO 710 serisi standartlara göre yapılacak.

TSE 710 serisi standartlar İSO tarafından geliştirilerek 2004 yılında yayınlanmış olup, odamızın 2104 yılında TSE ve MTA Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığı girişimler sonucunda kabul edilerek yayınlanmıştır. 2019 yılında ise MTA Genel Müdürlüğünde kurulan ve Odamızın da destek verdiği bir çalışma gurubu tarafından “Jeoloji Veri Gösterim Esasları” çalışmaları başlatılmış, bu kapsamda ISO 710 serisi standartları gözden geçirilmiş, ülkemizde kullanılan gösterim esasları da dikkate alınarak “Milli Ek” hazırlanarak, TSE tarafından yayınlanması sağlanmıştır.

TS ISO 710 serisi standartları  aşağıda da belirtildiği üzere toplam yedi adet standarttan oluşmaktadır.

  • TS ISO 710-1 Jeoloji Haritalarında ve Kesitlerinde Kullanılan Semboller- Bölüm 1: Gösterim İçin Genel Kurallar
  • TS ISO 710-2 Ayrıntılı Haritalarda, Planlarda ve Jeolojik Kesitlerde Kullanılan Grafik Semboller - Bölüm 2: Sedimanter Kayaçlar İçin Gösterim
  • TS ISO 710-3 Ayrıntılı Haritalarda, Planlarda ve Jeolojik Kesitlerde Kullanılan Grafik Semboller - Bölüm 3: Magmatik Kayaçlar İçin Gösterim
  • TS ISO 710-4 Ayrıntılı haritalarda, planlarda ve jeolojik kesitlerde kullanılan grafik semboller - Bölüm 4: Metamorfik kayaçlar için gösterim
  • TS ISO 710-5 Ayrıntılı Haritalarda, Planlarda ve Jeolojik Kesitlerde Kullanılan Grafik Semboller - Bölüm 5: Minerallerin Gösterimi
  • TS ISO 710-6 Jeoloji Haritalarında ve Kesitlerinde Kullanılan Semboller - Bölüm 6: Metazomatik, Pnömatolitik, Hidrotermal veya Bozunma Yoluyla Değişim Geçiren Kayaç ve Kontak Kayaçların Gösterilmesi
  • TS ISO 710-7 Jeoloji Haritalarında ve Kesitlerinde Kullanılan Semboller - Bölüm 7: Tektonik Semboller

Sonuç olarak TS ISO 710 serisi jeoloji standartlarının ülkemizdeki temel jeoloji çalışmaları ile mühendislik hizmetlerinin gelişimine önemli katkılar sunacağını, ülkemiz jeoloji mühendisliği hizmetlerin uluslararası sistemle uyumlu hale getirmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Yaklaşık iki yıllık çalışmanın ürünü olan bu çalışmaya katkı koyan MTA Genel Müdürlüğü çalışanları ile yöneticilerine, Odamız Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Komisyonu Başkan ve üyelerine çok teşekkür ederiz.

MTA Genel Müdürlüğü tarafından “Jeoloji Veri Gösterim Esasları Kılavuzu” kitapçığı hazırlık çalışmaları son aşamaya gelmiş olup, söz konusu çalışma tamamlandığında siz değerli üyelerimizle paylaşılacaktır.

Saygılarımızla

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

 

Jeoloji mühendisliği standartlarına erişim için lütfen tıklayınız (https://www.jmo.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=256)

 

Okunma Sayısı: 430
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası