TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
28. DÖNEM YÖNETİM KURULU`NDA GÖREV DAĞILIMI YAPILDI
Odamızın 28. Dönem Yönetim Kurulu 27. Olağan Genel Kurul Divan Başkanının çağrısı ile ilk toplantısını 28 Eylül 2020 Pazartesi günü gerçekleştirdi.

Odamızın 28. Dönem Yönetim Kurulu 27. Olağan Genel Kurul Divan Başkanının çağrısı ile ilk toplantısını 28 Eylül 2020 Pazartesi günü gerçekleştirdi.

Toplantıya; 28. Dönem Yönetim Kuruluna seçilen üyeler Hüseyin Alan, Faruk İlgün, Buket Yararbaş Ecemiş, D. Malik Bakır, Mithat Emre Kıbrıs, Düzgün Esina, Seçkin Gülbudak, Cansu Karadeniz, Işık Şener Aydemir, Hüseyin Akkuş, Yazgan Kırkayak katıldı.

Ana Yönetmeliğimizde tarif edildiği şekilde yapılan açılışın ardından Yönetim Kurulu üyeleri kendini tanıtarak dilek ve temennilerini bildirdiler. Toplantının devamında 28. Dönem Yönetim Kurulu görev dağılımı yapıldı.

Buna göre;
Yönetim Kurulu Başkanı: Hüseyin ALAN
Yönetim Kurulu II. Başkanı: Faruk İLGÜN
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi: Buket YARARBAŞ ECEMİŞ
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi: Dursun Malik BAKIR
Yönetim Kurulu Mesleki Uygulamalar Üyesi: Mithat Emre KIBRIS
Yönetim Kurulu Yayın Üyesi: Seçkin GÜLBUDAK
Yönetim Kurulu Sosyal İlişkiler Üyesi: Düzgün ESİNA
olarak belirlendi

Görev dağılımının ardından yeni döneme ilişkin alınması gereken bazı kararlar alındı. Yönetim Kuruluna yeni katılan Yönetim Kurulu Üyelerimize JMOBİS’in ve çalışma işleyişinin tanıtılmasına yönelik planlama, İl Temsilciliklerin belirlenmesi konusunda örgüt birimlerine yazı yazılması, yeni dönem çalışma kurul ve komisyonlarına ilişkin çalışma başlatılması, önceki dönem yapılan ve üretilen çalışmaların gözden geçirilerek değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucuna göre eksikli konularda çalışma yürütülmesi kararlar alındı.

28. Çalışma dönemine ilişkin, katılımcı bir anlayışla çalışma programının hazırlanması amacıyla görevlendirmeler ile Pandemi koşulları süresince sempozyum, seminer, eğitim vb. gibi etkinliklerin dijital ortamda daha etkin ve kesintisiz şekilde yapılabilmesinin yollarının geliştirilmesi için çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Bir sonraki Yönetim Kurulu tarihi belirlenerek toplantıya son verildi.

Okunma Sayısı: 395
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası