TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TABİİ KAYNAKLAR DAİRESİ BAŞKANI ZİYARET EDİLDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Merkez teşkilatına bağlı olarak 17 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararnamesi ile kurulan “Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığı’na meslektaşımız Leman Çetiner’in Daire Başkanı olarak atanması nedeniyle, Oda Yönetim Kurulumuz tarafından 19.06.2020 tarihinde ziyaret edildi.

Ülkemiz, tabii kaynakların ülke menfaatlerine uygun şekilde değerlendirilmesi için ülke stratejisi ve politikalarının belirlenmesi, tabii kaynaklar konusunda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları arasında eşgüdümün sağlanması, tabii kaynak araştırmalarına ilişkin konularda yapılacak teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin takip edilmesi gibi görevleri icra etme amacıyla  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatı içinde kurulan “Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığı” na yapılan ziyarette; Oda yönetim kurulu üyelerimiz, ülkemizin doğal serveti niteliğinde olan tabii kaynakların “aranması, araştırılması, işletilmesi konusunda yaşanan sorunları” aktararak bu konuda Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalarının önemli olduğunu ve atanmasından dolayı tebrik ederek, başarı dileklerinde bulunuldu.   

Son günlerde tartışmaya açılan maden kanun tasarısına ilişkin beklenti ve kaygılarını dile getiren oda yönetim kurulu üyelerimiz, maden kanununda arama dönemine ilişkin bölümlerin  kaldırılmasının 2010 yılı öncesine dönme ve uluslararası norm ve standartların öngördüğü süreçlerden uzaklaşma anlamına geldiği vurgulanarak, “günümüzde çeşitli mazeretler öne  sürülerek kaldırılmak istenen arama dönemine ilişkin bölümlerin Anayasanın 168. Maddesine göre kamusal kaynak niteliğinde olan tabii servetlerin arama döneminde elde edilen bilgilerin kamuya bilgi verilmesinin önüne geçme maksatlı olduğu” belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görevinin ülkenin öz varlıkları konusunda doğru bilgileri uluslararası norm ve standartların öngördüğü ölçütlere göre hem arama dönemlerinde, hem de işletme dönemlerinde isteyerek bunların doğru bir şekilde takip edilmesinin sağlanması olduğu belirtilerek, maden kanunun sadece uluslararası madencilik şirketlerinin talepleri çerçevesinde bu şekilde değiştirilmesinin yanlış olduğu belirtildi.

Yine kuruluşu Odamız tarafından desteklenen ve 2017 yılında kurulan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Komisyonunun (UMREK) içinde meslek örgütleri, özelliklede Jeoloji Mühendisleri Odasının olmamasının önemli bir eksiklik olduğu, kuruluş modelinde yapılan hataların komisyonun etkin ve verimli çalışmasını engellediği, sektör bileşenleri  ve meslek örgütleri ile tartışılmadan çıkarılan UMREK KODU dışında madencilik faaliyetlerinde uyuması gereken norm ve standartlar konusunda günümüze kadar başka bir çalışmasının bulunmadığı, ataması yapılan bazı üyelerinde komisyona  aktif bir katkısının olmadığının tespit edildiği, UMREK komisyonunun yapı ve bileşenlerin gözden geçilmesi Jeoloji Mühendisleri Odası temsilcilerinin mutlaka komisyonda bulunması ile madencilik faaliyetlerine ilişkin düzenleyici, özellikle teknik düzenleyici konularda önemli görevler üstlenmesi gerektiği belirtildi.

 Sayın Leman Çetiner, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tabi kaynakların aranması, araştırılması, işletilmesi ve ülke teknolojik kapasitenin geliştirilmesinin önemli olduğunu, ülkemizin bu alanda önemli çalışmalar yapmakla birlikte bazı önemli sorunlarının bulunduğu, Bakanlığın bu alanda yoğun çaba sarf ettiğini ifade ederek, meslek örgütlerinin bu konuda yapacağı katkı ve desteğin önemini ifade ederek, Yönetim kurulu üyelerimiz tarafından ifade edilen görüşlerin önemli olduğunu ve birlikte çalışmanın gerektiğini belirtti. Toplantı iyi niyet temennileri ile son buldu.

 

Okunma Sayısı: 1002
Fotoğraf Galerisi
En Çok Okunanlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası