TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Jeoloji Mühendisliği Dergisinin 44/1. Sayısı Yayımlandı

GENEL MERKEZ
18.06.2020 (Son Güncelleme: 03.07.2020 10:42:21)

Jeoloji Mühendisliği Dergisi‘nin 44/1. sayısı yayımlanarak dağıtımına başlandı.

Bu sayımızda: 

Baki Ömer FURAT, Fikri BULUT tarafından hazırlanan;

Güneyce Karayolu Tüneli Sağ Tüp Giriş ve Çıkış Bölümlerinin Jeoteknik ve Destek Sistemi Açısından İncelenmesi/ Investigation of Right Tube Inlet and Outlet Sections of Güneyce Highway Tunnel in terms of Geotechnical and Support System

Gülseren DAĞDELENLER tarafından hazırlanan;

İki Farklı Örneklem Tekniği Kullanılarak Oluşturulan Heyelan Duyarlılık Haritalarının Frekans Oranı (FO) Yöntemi ile Karşılaştırılması / Comparison of the Landslide Susceptibility Maps Using Two Different Sampling Techniques with the Frequency Ratio (FR) Method

Saffet Deniz KARAGÖZ, Cem KINCAL, M. Yalçın KOCA tarafından hazırlanan;

Menderes Masifi′nde Açılmış Açık Ocak Albit Madenindeki Bir Duraysızlığın Nedenlerinin Araştırılması ve Robotic Total Station Cihazı Kullanılarak Yenilme Öncesinde Şev Hareketlerinin İzlenmesi / Investigation of the Causes of an Instability in an Albite Mine Opened in Menderes Massif and Monitoring Slope Movements Before the Failure Employing Robotic Total Station Equipment

Koray ULAMIŞ, Recep KILIÇ tarafından hazırlanan;

Karabağlar (İzmir) Bölgesindeki Heyelanların Olası Yenilme Koşulları / Possible Failure Conditions of the Landslides in Karabağlar (İzmir)

Muhterem DEMİROĞLU, Yüksel ÖRGÜN tarafından hazırlanan;

Attepe - Elmadağ-Menteş–Karaçat Demir Sahalarında Yüzey Suyu-Yeraltı Suyu İlişkisinin Araştırılması / Investigation of Surface Water-Groundwater Interaction in Attepe - Elmadag-Mentes – Karacat Iron Fields

Şehnaz ŞENER, Gözde CANPOLAT tarafından hazırlanan;

Tavas (Denizli) Ovası ve Çevresinin Hidrojeokimyasal İncelemesi /Hydrogeochemical Investigation of Tavas (Denizli) Plain and Its Vicinity

makaleleri yer almaktadır. 

Dergimizi okumak için lütfen tıklayınız.

Okunma Sayısı: 55
Fotoğraf Galerisi
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası