TMMOB Odalar 05 Haziran 2020, Cuma
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 18.05.2020
Güncellenme Zamanı: 03.06.2020 17:00:22

18 Mayıs 1974 tarihinde kurulan Odamız, bugün 46. yaşını kutluyor.

Odamız kuruluşunun, kamuoyuna açıklandığı ilk bildirgede;

“Yer altı ve yerüstü doğal kaynaklarımızın ülkemiz yararları doğrultusunda değerlendirilmesi yönünde katkı sunmak, Maden jeolojisi, petrol jeolojisi, yeraltısuları jeolojisi, deniz jeolojisi, jeoteknik mühendisliği, çevre jeolojisi, kentleşme, sondajcılık, temel jeoloji hizmetleri ve çeşitli mühendislik uygulamalarında mesleğin etkinleştirilmesi, üyelerin yetki ve sorumluluklarının saptanması ile geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak,
Jeoloji mühendisliği eğitiminin gelişmesine katkıda bulunmak, ilk dört yıllık temel jeoloji mühendisliği eğitiminde birlikteliğin sağlanması görevini üstlenmek, mesleğin gelişmesi ve tanıtılması ile ilgili teknik kongre, seminer, sempozyum, konferans, sergiler düzenlemek,
Üyelerin birbirleri ile ve toplum ile ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak,
Meslek disiplini ve ahlakı korumak, Ülkedeki demokrasi mücadelesinde yer almak.”

ilkeleri vurgulanmıştır.

Odamızın ilk Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın Süleyman TÜRKÜNAL’ın, 1. Genel Kurulumuzdaki; “Meslek sorunlarımızın, ülke sorunlarından bağımsız olarak çözümlenemeyeceği bilincinde olan bizler, ilerideki çalışmalarının da aynı görüşlerle süre gideceği inancını taşımaktayız.” söyleminde belirttiği gibi;

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası,  161 kişi ile başlayan yürüyüşüne, bugün 19 bini aşan üyesi, 46 yıllık mücadele, deneyim, bilgi birikimi ve üyelerinden aldığı güçle; bir mesleki demokratik kitle örgütüne düşen görevlerin güçlüğü, büyüklüğü ve bunlara karşı sorumlulukların bilinciyle bu onurlu yolda aynı anlayışla yürümeye devam etmektedir.

46 yıllık yürüyüşümüzde kaybettiğimiz değerlerimizi saygı ile anıyor, Odamızı bugünlere getiren, çalışmalarımıza büyük emek veren üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Değerli meslektaşlarımız,

İnsanoğlunun üzerinde yaşadığı yerküreyle ve doğayla olan bütün ilişkilerinde jeoloji mühendisliği başat bir konumdayken; doğa olaylarının afete dönüştüğü, yer altı kaynaklarımızın hala tam olarak ortaya konulmadığı, doğal çevrenin korunarak sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkının tam olarak sağlanmadığı ülkemizde, bugün jeoloji bilim ve uygulamalarına hala yeteri kadar önem verilmemekte, meslektaşlarımız işsizlik sorununu derinden yaşarken, ülkede yaşanan kriz, özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamını etkilemektedir.

Ülkenin içinde bulunduğu tüm bu olumsuzluklara karşın TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 46 yıllık tarihi birikimiyle oluşturulan ve dünden bugüne taşıdığı ilkeleri ışığında; insandan, emekten, haktan, hukuktan, adaletten yana bir anlayışla, halkımıza, ülkemize, mesleğimize ve meslektaşlarımıza dair çalışmaları bütünlüklü olarak hayata geçirme çabasını sürdürmektedir.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası,  dün olduğu gibi bugün de; savaşa karşı barışı, gericiliğe karşı çağdaş ve laik yaşamı, karanlığa karşı aydınlığı, doğma ve hurafeye karşı aklın ve bilimin yol göstericiliğini savunarak; bilim ve emekle ürettiklerini umut ve inatla toplumun ve meslektaşların hizmetine sunmaya devam etme kararlılığındadır.

Odalarımızın etkisiz ve işlevsiz hale getirilmeye çalışıldığı bugünlerde, hepimize düşen görev; Odamıza sahip çıkmak, örgütümüzü güçlendirmek, bilimle, emekle, umut ve inatla Odamızı geçmişin ayak izlerinden geleceğe doğru omuzlarımızda hep birlikte taşımaktır.

Saygılarımızla.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu

 

Dosyalar

(143 KB) (18.05.2020 12:00:22)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 128