TMMOB Odalar 02 Nisan 2020, Perşembe
Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ
Yayına Giriş Tarihi: 27.02.2020
Güncellenme Zamanı: 27.02.2020 12:41:48

Doğal çevrenin daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına katkıda bulunmak, halkı yer bilimleri alanında bilgilendirmek ve doğal kaynakların daha bilinçli bir şekilde kullanılmasını teşvik etmek amacıyla kurulmuş, Avrupa çapında 45.000’den fazla yer bilimciyi temsil eden ve 26 Ulusal Birliği bünyesinde barındıran Avrupa Jeologlar Federasyonu (EFG) tarafından ENGIE Projesi (Kızları Yer Bilimleri ve Mühendisliğe Teşvik Etme) adı altında bir çalışma başlatılmış olup, proje 26 kurumun iş birliği ile uygulanacaktır. Projenin Türkiye ayağı ise Maden Jeologları Derneği tarafından yürütülmektedir.

Jeoloji Mühendisliği bölümlerine olan ilginin ve farkındalığın artırılması, yer bilimlerindeki özellikle maden arama ve çıkarma sektörlerindeki dengesiz cinsiyet modelinin daha eşit hale getirilmesi amacı ile başlatılan projenin ana bileşenini kariyer kararlarının şekillendiği 13-18 yaş grubundaki kız çocukları oluşturmakla birlikte, bu konuda elde edilecek istatistiksel verilerin çoğaltılabilmesi için erkek öğrenciler ile yer bilimi eğitimi veren öğretmenlerin de bu kapsam içine alınmasının doğru olacağına karar verilmiştir.

Bu projenin uygulanması sırasında, farkındalık yaratmaya yönelik olarak bir dizi somut eylemin gerçekleştirilmesi için uluslararası bir işbirliği ağı kurulacak olup, bu eylemler arasında aile bilimleri etkinlikleri, açık hava programları, okul bilimsel kulüpleri, maden ziyaretleri, mentorluk programları, uluslararası öğrenci konferansları, yayın ve ödüllendirme fırsatları, fen öğretmenlerine yaz kursları ve eğitim materyallerinin kullanımı gibi etkinlikler yer alacaktır.

Bu bağlamda aşağıdaki linklerde yer alan anketlerin ilgili gruplarca cevaplanması için ilgili gruplara ulaştırılması önem arz etmektedir.  

Üyelerimizin bu konuda vereceği destek doğal çevre, doğal kaynaklar ve Jeoloji Mühendisliği bölümlerine olan ilgi ve farkındalığın artırılması için son derece önemli olup, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak tüm üyelerimize gösterecekleri duyarlılık için teşekkür ederiz.   

  • Coğrafya-Yer Bilimleri-Fen Bilimleri Öğretmenlerine Sorulacak Anket Soruları İçin:

http://evasys.ltu.se/evasys/online.php?p=ENGIE2020surveyTtur [1]

  • 13-18 Yaş Aralığında Olan Kız-Erkek Öğrencilerine Sorulacak Anket Soruları İçin:

http://evasys.ltu.se/evasys/online.php?p=ENGIE2020surveyStur [2]

 

Not: Anketin amacına ulaşabilmesi için ilgili grupların cevap vermesi gerekmektedir.